ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 22 100 1

معنی کلمه Many

معنی Many از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Many

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1395/05/27 Wednesday, August 17, 2016

  "many people agreed with her"

 • احسان
  1395/05/27 Wednesday, August 17, 2016

  the majority of people

 • احسان
  1395/05/27 Wednesday, August 17, 2016

  "music for the many"

 • مجید
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  as many as= همانقدر... که ،هر چند تا....که

 • مجید
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  i have as many books as you = هر چند ( يا هرقدر ) کتاب شما داريد منهم دارم

 • مجید
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  many a time = چندين بار،بارها

 • مجید
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  so many = اینهمه ، انیقدر زیاد.

 • hosein
  1396/01/27 Sunday, April 16, 2017

  "many people agreed with her"

 • hosein
  1396/01/27 Sunday, April 16, 2017

  synonyms: numerous, a great/good deal of, a lot of

 • hosein
  1396/01/27 Sunday, April 16, 2017

  a large/great number of, great quantities of

 • hosein
  1396/01/27 Sunday, April 16, 2017

  a multitude of, a multiplicity of, multitudinous, numberless, multiple, untold

 • پیمان
  1396/02/26 Tuesday, May 16, 2017

  How many died?

 • پیمان
  1396/02/26 Tuesday, May 16, 2017

  That's not so many.

 • پیمان
  1396/02/26 Tuesday, May 16, 2017

  I have so many ideas.

 • پیمان
  1396/02/26 Tuesday, May 16, 2017

  Many of us are hungry.

 • javad
  1397/01/17 Friday, April 6, 2018

  Many producers were left their produce

 • javad
  1397/01/17 Friday, April 6, 2018

  Many thanks for your attention

 • javad
  1397/01/17 Friday, April 6, 2018

  How many people are live in the your city

 • محمدرضا
  1399/09/15 Saturday, December 5, 2020

  You ask too many questions .

 • محمدرضا
  1399/09/15 Saturday, December 5, 2020

  He was such a wonderful person in so many ways .

 • محمدرضا
  1399/09/15 Saturday, December 5, 2020

  But you can learn many things from books .

 • محمدرضا
  1399/09/15 Saturday, December 5, 2020

  He visited many lands and saw many wonderful things .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت