ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 21 100 1

معنی کلمه Make

معنی Make از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Make

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1395/05/24 Sunday, August 14, 2016

  form (something) by putting parts together or combining substances; create

 • احسان
  1395/05/24 Sunday, August 14, 2016

  "my grandmother made a dress for me"

 • احسان
  1395/05/24 Sunday, August 14, 2016

  "he makes model steam engines"

 • احسان
  1395/05/24 Sunday, August 14, 2016

  cause (something) to exist or come about; bring about. "the drips had made a pool on the floor"

 • مجید
  1395/12/09 Monday, February 27, 2017

  to make sit = نشاندن

 • مجید
  1395/12/09 Monday, February 27, 2017

  to make repeat = وادار به تکرار کردن

 • مجید
  1395/12/09 Monday, February 27, 2017

  to make short work of = کلک چيزى را کندن

 • مجید
  1395/12/09 Monday, February 27, 2017

  to make way = پيشرفت کردن ،پيش رفتن

 • hosein
  1396/01/22 Tuesday, April 11, 2017

  form (something) by putting parts together or combining substances; create.

 • hosein
  1396/01/22 Tuesday, April 11, 2017

  "my grandmother made a dress for me"

 • hosein
  1396/01/22 Tuesday, April 11, 2017

  synonyms: construct, build, assemble, put together, manufacture

 • hosein
  1396/01/22 Tuesday, April 11, 2017

  "he makes model steam engines"

 • پیمان
  1396/02/21 Thursday, May 11, 2017

  Make a wish.

 • پیمان
  1396/02/21 Thursday, May 11, 2017

  He made me go.

 • پیمان
  1396/02/21 Thursday, May 11, 2017

  I made a list.

 • پیمان
  1396/02/21 Thursday, May 11, 2017

  Make an offer.

 • علی
  1396/05/21 Saturday, August 12, 2017

  This watch was made in Korea اين‌ ساعت‌ در كره‌ ساخته‌ شده‌ است‌.‏

 • محمدرضا
  1399/03/18 Sunday, June 7, 2020

  Make a decision next week about whether or not to buy it .

 • محمدرضا
  1399/03/18 Sunday, June 7, 2020

  The king had sent them there to make the people obey his unjust laws .

 • محمدرضا
  1399/03/18 Sunday, June 7, 2020

  Agree to obey the laws that I shall make for you .

 • محمدرضا
  1399/03/18 Sunday, June 7, 2020

  In a few more weeks she could make a routine visit to the doctor .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت