ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه Light

معنی Light از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Light

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/04/27 Saturday, July 18, 2015

  there is not enough light in the room as a result of the thick curtains!

 • احسان
  1395/04/09 Wednesday, June 29, 2016

  the natural agent that stimulates sight and makes things visible

 • احسان
  1395/04/09 Wednesday, June 29, 2016

  an expression in someone's eyes indicating a particular emotion or mood. "a shrewd light entered his eyes

 • احسان
  1395/04/09 Wednesday, June 29, 2016

  provide with light or lighting; illuminate. "the room was lit by a number of small lamps

 • احسان
  1395/04/09 Wednesday, June 29, 2016

  make (something) start burning; ignite. "Alan gathered sticks and lit a fire

 • بهتاش
  1395/07/06 Tuesday, September 27, 2016

  It was after his answer that I started to see the lights of truth.

 • بهتاش
  1395/07/06 Tuesday, September 27, 2016

  the road was illuminated by the light from the posts.

 • بهتاش
  1395/07/06 Tuesday, September 27, 2016

  how many light years is it from the Earth to Mars?

 • مجید
  1395/11/30 Saturday, February 18, 2017

  standing light= چراغ ثابت

 • مجید
  1395/11/30 Saturday, February 18, 2017

  stop-light = چراغ ايست

 • hosein
  1396/01/02 Wednesday, March 22, 2017

  the natural agent that stimulates sight and makes things visible.

 • hosein
  1396/01/02 Wednesday, March 22, 2017

  "the light of the sun"

 • hosein
  1396/01/02 Wednesday, March 22, 2017

  synonyms: illumination, brightness, luminescence, luminosity,

 • hosein
  1396/01/02 Wednesday, March 22, 2017

  an expression in someone's eyes indicating a particular emotion or mood.

 • پیمان
  1396/01/24 Thursday, April 13, 2017

  I lit the match.

 • پیمان
  1396/01/24 Thursday, April 13, 2017

  We travel light.

 • پیمان
  1396/01/24 Thursday, April 13, 2017

  I need more light.

 • پیمان
  1396/01/24 Thursday, April 13, 2017

  Put out the light.

 • javad
  1397/06/23 Friday, September 14, 2018

  Light for cigarette

 • محمدرضا
  1399/02/21 Sunday, May 10, 2020

  She handed him a light blue shirt .

 • محمدرضا
  1399/02/21 Sunday, May 10, 2020

  Peter turned the light off and shut the door .

 • محمدرضا
  1399/02/21 Sunday, May 10, 2020

  He thought that a wonderful light was shining around him .

 • محمدرضا
  1399/02/21 Sunday, May 10, 2020

  He groped around in the dim light , but could not find any way of escape .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت