ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 20 100 1

معنی کلمه Left

معنی Left از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Left

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1395/04/07 Monday, June 27, 2016

  on, towards, or relating to the side of a human body or of a thing which is to the west when the person or thing is facing north

 • احسان
  1395/04/07 Monday, June 27, 2016

  relating to a person or group favouring radical, reforming, or socialist views. "Left politics

 • احسان
  1395/04/07 Monday, June 27, 2016

  the left-hand part, side, or direction. "turn to the left"

 • احسان
  1395/04/07 Monday, June 27, 2016

  a group or party favouring radical, reforming, or socialist views

 • مجید
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  to be left = زياد امدن ،(باقى ) ماندن

 • مجید
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  left turn = به چپ چپ ،حرکت به چپ

 • مجید
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  we left for paris = عازم پاريس شديم

 • مجید
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  left over = باقى مانده ،زياد امده

 • hosein
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  on, towards, or relating to the side of a human body or of a thing which is to the west when the person or thing is facing north.

 • hosein
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  "her left eye"

 • hosein
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  synonyms: left-hand, sinistral, at nine o'clock

 • hosein
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  relating to a person or group favouring radical, reforming, or socialist views.

 • پیمان
  1396/01/13 Sunday, April 2, 2017

  I'm left-handed.

 • پیمان
  1396/01/13 Sunday, April 2, 2017

  Tom left earlier.

 • پیمان
  1396/01/13 Sunday, April 2, 2017

  Tom left quickly.

 • پیمان
  1396/01/13 Sunday, April 2, 2017

  Not right.

 • محمدرضا
  1399/03/03 Saturday, May 23, 2020

  All the sun 's warmth left the air .

 • محمدرضا
  1399/03/03 Saturday, May 23, 2020

  If I should squeeze one , there wouldn't be anything left of it .

 • محمدرضا
  1399/03/03 Saturday, May 23, 2020

  Three doors down on your left .

 • محمدرضا
  1399/03/03 Saturday, May 23, 2020

  They show that three toes have been lost from the left forefoot .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت