ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه Leave

معنی Leave از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Leave

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • N
  1395/01/23 Monday, April 11, 2016

  to go or depart

 • N
  1395/01/23 Monday, April 11, 2016

  to cause to remain behind, often by mistake, in a place

 • N
  1395/01/23 Monday, April 11, 2016

  to renounce or abandon

 • N
  1395/01/23 Monday, April 11, 2016

  to result in; cause: childhood problems often leave emotional scars

 • احسان
  1395/04/07 Monday, June 27, 2016

  go away from. "she left London on June 6

 • احسان
  1395/04/07 Monday, June 27, 2016

  "the next morning we left for Leicester"

 • احسان
  1395/04/07 Monday, June 27, 2016

  allow or cause to remain

 • احسان
  1395/04/07 Monday, June 27, 2016

  "the parts he disliked he would alter and the parts he didn't dislike he'd leave"

 • مجید
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  to leave no stone unturned = زمين واسمان رابهم دوختن ،همه وسايل رابکاربردن

 • مجید
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  be on leave = در مرخصى بودن

 • مجید
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  to leave off = دست کشيدن از،کنار گذاشتن

 • مجید
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  to leave out = جا گذاردن ،انداختن

 • hosein
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  go away from.

 • hosein
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  "she left London on June 6"

 • hosein
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  synonyms: depart from, go away from, go from, withdraw from

 • hosein
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  allow or cause to remain. "the parts he disliked he would alter and the parts he didn't dislike he'd leave"

 • پیمان
  1396/01/12 Saturday, April 1, 2017

  Let me leave.

 • پیمان
  1396/01/12 Saturday, April 1, 2017

  Leave at once.

 • پیمان
  1396/01/12 Saturday, April 1, 2017

  Should I leave?

 • پیمان
  1396/01/12 Saturday, April 1, 2017

  Leave us alone.

 • محمدرضا
  1399/12/29 Friday, March 19, 2021

  What time are we going to leave tomorrow ?

 • محمدرضا
  1399/12/29 Friday, March 19, 2021

  Leave the tripod in my care until we get an answer .

 • محمدرضا
  1399/12/29 Friday, March 19, 2021

  Whatever she couldn't get into it , she would simply have to leave behind .

 • محمدرضا
  1399/12/29 Friday, March 19, 2021

  About thirty minutes later it would return and leave the way it had come .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت