ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 20 100 1

معنی کلمه Lack

معنی Lack از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Lack

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1395/04/03 Thursday, June 23, 2016

  the state of being without or not having enough of something

 • احسان
  1395/04/03 Thursday, June 23, 2016

  "there is no lack of entertainment aboard ship"

 • احسان
  1395/04/03 Thursday, June 23, 2016

  be without or deficient in

 • احسان
  1395/04/03 Thursday, June 23, 2016

  "the novel lacks imagination"

 • مجید
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  his hand lack one finger = دستش يک انگشت ندارد

 • مجید
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  lack of incentive = نبود انگيزه

 • مجید
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  lack-love = ادم بى عشق

 • hosein
  1395/12/18 Wednesday, March 8, 2017

  the state of being without or not having enough of something.

 • hosein
  1395/12/18 Wednesday, March 8, 2017

  "there is no lack of entertainment aboard ship"

 • hosein
  1395/12/18 Wednesday, March 8, 2017

  synonyms: absence, want, need, deficiency, dearth, insufficiency, shortage, shortfall

 • hosein
  1395/12/18 Wednesday, March 8, 2017

  be without or deficient in. "the novel lacks imagination"

 • پیمان
  1396/01/03 Thursday, March 23, 2017

  I lack confidence.

 • پیمان
  1396/01/03 Thursday, March 23, 2017

  Tom lacks empathy.

 • پیمان
  1396/01/03 Thursday, March 23, 2017

  He lacks experience.

 • پیمان
  1396/01/03 Thursday, March 23, 2017

  He lacks common sense.

 • javad
  1397/02/27 Thursday, May 17, 2018

  Lack. Loss.miss

 • محمدرضا
  1399/09/19 Wednesday, December 9, 2020

  Lack of knowledge is darker than night .

 • محمدرضا
  1399/09/19 Wednesday, December 9, 2020

  Lack of money necessitated a change of plan .

 • محمدرضا
  1399/09/19 Wednesday, December 9, 2020

  We are growing impatient with the lack of results .

 • محمدرضا
  1399/09/19 Wednesday, December 9, 2020

  The trip was cancelled through lack of interest .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت