ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 28 100 1

معنی کلمه Hole

معنی Hole از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Hole

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/03/26 Tuesday, June 16, 2015

  there are so many holes and stains in this blanket. u cant use it anymore!

 • احسان
  1395/02/28 Tuesday, May 17, 2016

  a hollow place in a solid body or surface

 • احسان
  1395/02/28 Tuesday, May 17, 2016

  "the dog had dug a hole in the ground"

 • احسان
  1395/02/28 Tuesday, May 17, 2016

  a place or position that needs to be filled because someone or something is no longer there

 • احسان
  1395/02/28 Tuesday, May 17, 2016

  "she is missed terribly and her death has left a hole in all our lives"

 • بهتاش
  1395/03/19 Wednesday, June 8, 2016

  the cowboy had a big hole in his hat that had a lot of stories in it!

 • بهتاش
  1395/03/19 Wednesday, June 8, 2016

  "move, or i'l make a hole in your heart!" said the cowboy with a harch oice!

 • بهتاش
  1395/03/19 Wednesday, June 8, 2016

  i didn't see the pot hole and i dropped the car in it!

 • مجید
  1395/09/11 Thursday, December 1, 2016

  to punch a hole in = سوراخ کردن

 • مجید
  1395/09/11 Thursday, December 1, 2016

  to stuff up a hole = سوراخى را گرفتن

 • مجید
  1395/09/11 Thursday, December 1, 2016

  to tear a hole in = سوراخ يا پاره کردن

 • مجید
  1395/09/11 Thursday, December 1, 2016

  vent hole = منفذ هوا علوم / هواکش

 • پیمان
  1395/10/04 Saturday, December 24, 2016

  He dug a hole.

 • پیمان
  1395/10/04 Saturday, December 24, 2016

  I fell into a hole.

 • پیمان
  1395/10/04 Saturday, December 24, 2016

  They're digging a hole.

 • پیمان
  1395/10/04 Saturday, December 24, 2016

  I got a hole in my jeans.

 • hosein
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  a hollow place in a solid body or surface.

 • hosein
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  "the dog had dug a hole in the ground"

 • hosein
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  synonyms: pit, ditch, trench, cavity, crater, depression,

 • hosein
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  a place or position that needs to be filled because someone or something is no longer there.

 • javad
  1397/01/17 Friday, April 6, 2018

  Hole of ozone repaired

 • javad
  1397/01/17 Friday, April 6, 2018

  Hole of wall needs to sealing

 • javad
  1397/01/17 Friday, April 6, 2018

  Hole of mountain

 • javad
  1397/01/28 Tuesday, April 17, 2018

  Hole of wall

 • محمدرضا
  1399/04/26 Thursday, July 16, 2020

  The opening to the cave was only a narrow hole between two rocks .

 • محمدرضا
  1399/04/26 Thursday, July 16, 2020

  He comes in through a hole in the floor .

 • محمدرضا
  1399/04/26 Thursday, July 16, 2020

  He motioned toward a hole in the wall , and he and Jade and Ileana trailed her out of the destroyed building .

 • محمدرضا
  1399/04/26 Thursday, July 16, 2020

  One step in a hole and she could lie out here mortally wounded with no one to know .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت