ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه Heart

معنی Heart از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Heart

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/03/22 Friday, June 12, 2015

  your blood is pumped all through your body by your heart.

 • احسان
  1395/02/27 Monday, May 16, 2016

  a hollow muscular organ that pumps the blood through the circulatory system by rhythmic contraction and dilation. In vertebrates there may be up to four chambers (as in humans), with two atria and two ventricles

 • احسان
  1395/02/27 Monday, May 16, 2016

  "his heart had stopped beating"

 • احسان
  1395/02/27 Monday, May 16, 2016

  the central or innermost part of something

 • احسان
  1395/02/27 Monday, May 16, 2016

  "right in the heart of the city"

 • بهتاش
  1395/02/29 Wednesday, May 18, 2016

  salt is bad for your hypertension and hypertension is bad for your heart.

 • بهتاش
  1395/02/29 Wednesday, May 18, 2016

  He had a weak heart ever since he was young.

 • بهتاش
  1395/02/29 Wednesday, May 18, 2016

  He has appaently died after a heart attack.

 • مجید
  1395/09/08 Monday, November 28, 2016

  to take to heart = بدل گرفتن ،متاثرشدن از

 • مجید
  1395/09/08 Monday, November 28, 2016

  white heart cherry = گيلاس درشت ،گيلاس پيوندى

 • مجید
  1395/09/08 Monday, November 28, 2016

  with the whole heart = قلبا،باتمام دل ،صميمانه ،باخاطرجمع

 • مجید
  1395/09/08 Monday, November 28, 2016

  heart-sease = بنفشه فرنگى ،اسايش قلب ،اسودگى خاطر

 • پیمان
  1395/09/26 Friday, December 16, 2016

  My heart sank

 • پیمان
  1395/09/26 Friday, December 16, 2016

  My heart swells

 • پیمان
  1395/09/26 Friday, December 16, 2016

  My heart is torn

 • پیمان
  1395/09/26 Friday, December 16, 2016

  Into the heart

 • hosein
  1395/10/23 Thursday, January 12, 2017

  a hollow muscular organ that pumps the blood through the circulatory system by rhythmic contraction and dilation. In vertebrates there may be up to four chambers (as in humans), with two atria and two ventricles

 • hosein
  1395/10/23 Thursday, January 12, 2017

  synonyms: informalticker

 • hosein
  1395/10/23 Thursday, January 12, 2017

  the central or innermost part of something.

 • hosein
  1395/10/23 Thursday, January 12, 2017

  "right in the heart of the city"

 • محمدرضا
  1399/07/15 Tuesday, October 6, 2020

  Her heart was starting to flutter .

 • محمدرضا
  1399/07/15 Tuesday, October 6, 2020

  Her heart was racing and her breath came quickly .

 • محمدرضا
  1399/07/15 Tuesday, October 6, 2020

  In the autumn I returned to my Southern home with a heart full of joyous memories .

 • محمدرضا
  1399/07/15 Tuesday, October 6, 2020

  Under that facade of indifference beats a heart primed for breaking .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت