ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 20 100 1

معنی کلمه Group

معنی Group از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Group

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  a number of people or things that are located, gathered, or classed together

 • احسان
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  "a group of boys approached"

 • احسان
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  a set of elements occupying a column in the periodic table and having broadly similar properties arising from their similar electronic structure

 • احسان
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  "three chairs were grouped around a table"

 • مجید
  1395/09/03 Wednesday, November 23, 2016

  several people or things that are all together in the same place

 • مجید
  1395/09/03 Wednesday, November 23, 2016

  side group = گروه جانبى

 • مجید
  1395/09/03 Wednesday, November 23, 2016

  group pressure = فشار گروهى

 • مجید
  1395/09/03 Wednesday, November 23, 2016

  user group = گروه استفاده کننده

 • پیمان
  1395/09/28 Sunday, December 18, 2016

  We're a group

 • پیمان
  1395/09/28 Sunday, December 18, 2016

  It's Tom's group

 • پیمان
  1395/09/28 Sunday, December 18, 2016

  I want to be in this group

 • پیمان
  1395/09/28 Sunday, December 18, 2016

  I'd like to join your group

 • hosein
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  a number of people or things that are located, gathered, or classed together.

 • hosein
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  "a group of boys approached"

 • hosein
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  synonyms: category, class, classification, grouping, set, lot, batch, bracket

 • hosein
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  a set of elements occupying a column in the periodic table and having broadly similar properties arising from their similar electronic structure.

 • محمدرضا
  1399/08/06 Tuesday, October 27, 2020

  The group departed as soon as he arrived .

 • محمدرضا
  1399/08/06 Tuesday, October 27, 2020

  The group of noisy boys was getting out of hand .

 • محمدرضا
  1399/08/06 Tuesday, October 27, 2020

  I'm the only one in this group who doesn't speak French .

 • محمدرضا
  1399/08/06 Tuesday, October 27, 2020

  It's more interesting to travel alone than to go on a group tour .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت