ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه Great

معنی Great از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Great

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/03/20 Wednesday, June 10, 2015

  very big, fantastic, admirable

 • احسان
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  of an extent, amount, or intensity considerably above average

 • احسان
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  "the article was of great interest"

 • احسان
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  of ability, quality, or eminence considerably above average

 • احسان
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  an important or distinguished person

 • بهتاش
  1395/03/12 Wednesday, June 1, 2016

  It is very great that we can finally catch up together!

 • بهتاش
  1395/03/12 Wednesday, June 1, 2016

  I am not talking about the greatness of your achievements, I am addressing your arrogant behaviour.

 • بهتاش
  1395/03/12 Wednesday, June 1, 2016

  What he wanted to share with us was no great issue.

 • مجید
  1395/09/02 Tuesday, November 22, 2016

  to blow great gun = سخت وزيدن

 • مجید
  1395/09/02 Tuesday, November 22, 2016

  he is a great person = شخص بزرگى است

 • مجید
  1395/09/02 Tuesday, November 22, 2016

  my losses were great = بسيار زيان ديدم

 • مجید
  1395/09/02 Tuesday, November 22, 2016

  peter the great = پطر کبير

 • پیمان
  1395/09/03 Wednesday, November 23, 2016

  Make your self great again.

 • hosein
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  of an extent, amount, or intensity considerably above average. "the article was of great interest"

 • hosein
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  synonyms: considerable, substantial, pronounced, sizeable

 • hosein
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  of ability, quality, or eminence considerably above average.

 • hosein
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  "the great Italian conductor"

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  Life is great.

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  Isn't it great?

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  We'll do great.

 • محمدرضا
  1399/02/17 Wednesday, May 6, 2020

  But you went to great lengths to help her .

 • محمدرضا
  1399/02/17 Wednesday, May 6, 2020

  They were both great kids with a marvelous future .

 • محمدرضا
  1399/02/17 Wednesday, May 6, 2020

  There are great storms on the sea .

 • محمدرضا
  1399/03/02 Friday, May 22, 2020

  She reads a great deal .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت