ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه Frighten

معنی Frighten از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Frighten

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/03/14 Thursday, June 4, 2015

  i didnt mean to frighten you!!

 • احسان
  1395/02/19 Sunday, May 8, 2016

  make (someone) afraid or anxious

 • احسان
  1395/02/19 Sunday, May 8, 2016

  "the savagery of his thoughts frightened him"

 • احسان
  1395/02/19 Sunday, May 8, 2016

  deter someone or something from involvement or action by making them afraid

 • احسان
  1395/02/19 Sunday, May 8, 2016

  "if you say anything to him you might frighten him off"

 • بهتاش
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  scare

 • بهتاش
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  make afraid

 • بهتاش
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  that was a really frightening scene.

 • مجید
  1395/08/06 Thursday, October 27, 2016

  to make someone feel afraid = scare

 • مجید
  1395/08/25 Tuesday, November 15, 2016

  to make a person or animal so nervous or afraid that they go away or do not do something they were going to do

 • مجید
  1395/08/28 Friday, November 18, 2016

  frighten into [frighten sb into sth] phr v: to force someone to do something by making them afraid

 • hosein
  1395/09/24 Wednesday, December 14, 2016

  make (someone) afraid or anxious.

 • hosein
  1395/09/24 Wednesday, December 14, 2016

  "the savagery of his thoughts frightened him"

 • hosein
  1395/09/24 Wednesday, December 14, 2016

  synonyms: scare, startle, alarm, terrify, petrify, shock, chill, appal, agitate, panic, throw into panic, fluster, ruffle, shake, disturb

 • hosein
  1395/09/24 Wednesday, December 14, 2016

  deter someone or something from involvement or action by making them afraid.

 • محمدعلي
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  The baby is frightened of the danger threatening him

 • پیمان
  1395/11/30 Saturday, February 18, 2017

  Women frighten me.

 • پیمان
  1395/11/30 Saturday, February 18, 2017

  Are you frighten yet?

 • پیمان
  1395/11/30 Saturday, February 18, 2017

  It must be frightining.

 • پیمان
  1395/11/30 Saturday, February 18, 2017

  Don't let Tom frighten you.

 • محمدرضا
  1399/08/11 Sunday, November 1, 2020

  Maybe a little noise would frighten the animal away .

 • محمدرضا
  1399/08/11 Sunday, November 1, 2020

  She thought about bringing Jonathan to see him , but it might frighten him .

 • محمدرضا
  1399/08/12 Monday, November 2, 2020

  The ecological fallacy has become a bugbear to frighten people away from interpreting social observations in collective terms .

 • محمدرضا
  1399/08/12 Monday, November 2, 2020

  This really spooked me but as I was fearful that I 'd " frighten " my dad away , I continued chatting calmly .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت