ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه Friend

معنی Friend از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Friend

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/03/14 Thursday, June 4, 2015

  you can't gain any friends without treating people nicely.

 • احسان
  1395/02/19 Sunday, May 8, 2016

  a person with whom one has a bond of mutual affection, typically one exclusive of sexual or family relations

 • احسان
  1395/02/19 Sunday, May 8, 2016

  "she's a friend of mine"

 • احسان
  1395/02/19 Sunday, May 8, 2016

  "I am friended by 29 people who I have not friended back"

 • احسان
  1395/02/19 Sunday, May 8, 2016

  "she went to stay with her friend in the next town"

 • بهتاش
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  Titanic sank, although it was a big 'ship', so the best 'ship' is still 'friendship'

 • بهتاش
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  his friendly manners caused the guests to have a good feeling.

 • بهتاش
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  she does not have any friends and this is why she feels lonely.

 • مجید
  1395/08/25 Tuesday, November 15, 2016

  to make a friend of = دوست شدن با

 • مجید
  1395/08/25 Tuesday, November 15, 2016

  to break with one's friend = با دوست خود بهم زدن

 • مجید
  1395/08/25 Tuesday, November 15, 2016

  enemy in liken of friend = دشمن در لباس دوست

 • مجید
  1395/08/25 Tuesday, November 15, 2016

  a friend of yours = يکى از دوستان شما

 • hosein
  1395/09/24 Wednesday, December 14, 2016

  a person with whom one has a bond of mutual affection, typically one exclusive of sexual or family relations.

 • hosein
  1395/09/24 Wednesday, December 14, 2016

  "she's a friend of mine"

 • hosein
  1395/09/24 Wednesday, December 14, 2016

  synonyms: companion, boon companion, bosom friend, best friend, close friend, intimate, confidante, confidant, familiar,

 • hosein
  1395/09/24 Wednesday, December 14, 2016

  a member of the Religious Society of Friends; a Quaker.

 • javad
  1395/09/26 Friday, December 16, 2016

  I have a lot of friend in our city

 • javad
  1395/09/26 Friday, December 16, 2016

  My friend went to the congress yesterday

 • javad
  1395/09/26 Friday, December 16, 2016

  A good friend is a wealth

 • javad
  1395/09/26 Friday, December 16, 2016

  You can find a true friend in a trip

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  Lets be friend.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  I miss my friends.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  Tell your friends.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  We became friends.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت