ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه First

معنی First از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه First

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  coming before all others in time or order; earliest; 1st

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  foremost in position, rank, or importance

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "the doctor's first duty is to respect this right"

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  The ordinal number matching the number one in a series

 • مجید
  1395/06/19 Friday, September 9, 2016

  coming before all the other things or people in a series

 • مجید
  1395/06/19 Friday, September 9, 2016

  principal in the first degree = مجرم اصلى

 • مجید
  1395/06/19 Friday, September 9, 2016

  to come in first = پيش ازهمه رسيدن ،زودترازهمه رسيدن( درمسابقه)

 • مجید
  1395/06/19 Friday, September 9, 2016

  twenty first = بيست و يکم

 • javad
  1395/08/30 Sunday, November 20, 2016

  We are easy with the first class seats

 • javad
  1395/08/30 Sunday, November 20, 2016

  First ranking or number one in ranking

 • hosein
  1395/09/15 Monday, December 5, 2016

  coming before all others in time or order; earliest; 1st.

 • hosein
  1395/09/15 Monday, December 5, 2016

  "his first wife"

 • hosein
  1395/09/15 Monday, December 5, 2016

  synonyms: earliest, initial, opening, introductory

 • hosein
  1395/09/15 Monday, December 5, 2016

  foremost in position, rank, or importance.

 • پیمان
  1395/10/26 Sunday, January 15, 2017

  I'll go first.

 • پیمان
  1395/10/26 Sunday, January 15, 2017

  At least first.

 • پیمان
  1395/10/26 Sunday, January 15, 2017

  Being the first.

 • پیمان
  1395/10/26 Sunday, January 15, 2017

  The first stand.

 • javad
  1396/06/09 Thursday, August 31, 2017

  First contact between military and people was yesterday

 • javad
  1396/06/09 Thursday, August 31, 2017

  The first contact with grass cause leak reaction

 • محمدرضا
  1398/05/19 Saturday, August 10, 2019

  The first day which I went to school is very memorable day for me.

 • محمدرضا
  1399/03/05 Monday, May 25, 2020

  It was the first money that he had ever had .

 • محمدرضا
  1399/03/05 Monday, May 25, 2020

  First of all , dear friend , tell me how you are .

 • محمدرضا
  1399/03/05 Monday, May 25, 2020

  At first his mother tried to answer all his questions .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت