ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 20 100 1

معنی کلمه Fear

معنی Fear از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Fear

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/03/04 Monday, May 25, 2015

  my father has always advised me not to fear no matter what happens.

 • احسان
  1395/02/14 Tuesday, May 3, 2016

  an unpleasant emotion caused by the threat of danger, pain, or harm

 • احسان
  1395/02/14 Tuesday, May 3, 2016

  "I cowered in fear as bullets whizzed past"

 • احسان
  1395/02/14 Tuesday, May 3, 2016

  be afraid of (someone or something) as likely to be dangerous, painful, or harmful

 • احسان
  1395/02/14 Tuesday, May 3, 2016

  "I hated him but didn't fear him any more"

 • بهتاش
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  dread

 • بهتاش
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  opposite of courage?

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  the feeling you get when you are afraid or worried that something bad is going to happen

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  fear appeal = توسل به ترس

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  never fear = هيچ نترس يا نترسيد،ابدا نترس

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  put a fear = ترس راکناربگذاريد

 • پیمان
  1395/10/02 Thursday, December 22, 2016

  I felt fear.

 • پیمان
  1395/10/02 Thursday, December 22, 2016

  They feared you.

 • پیمان
  1395/10/02 Thursday, December 22, 2016

  He didn't fear death.

 • پیمان
  1395/10/02 Thursday, December 22, 2016

  I see fear in your eyes.

 • بهتاش
  1395/11/05 Tuesday, January 24, 2017

  be afraid

 • محمدرضا
  1398/11/16 Wednesday, February 5, 2020

  For a long time he wandered in fear from place to place .

 • محمدرضا
  1398/11/16 Wednesday, February 5, 2020

  We fear it, frankly, because we do not understand it .

 • محمدرضا
  1398/11/16 Wednesday, February 5, 2020

  Then came the arrest, and with it the fear of being questioned by the police .

 • محمدرضا
  1398/11/16 Wednesday, February 5, 2020

  As it was , the kids might pick up on her fear and emulate .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت