ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 18 100 1

معنی کلمه Difficult

معنی Difficult از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Difficult

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1395/01/29 Sunday, April 17, 2016

  needing much effort or skill to accomplish, deal with, or understand. "she had a difficult decision to make"

 • احسان
  1395/01/29 Sunday, April 17, 2016

  characterized by or causing hardships or problems. "a difficult economic climate"

 • احسان
  1395/01/29 Sunday, April 17, 2016

  of a person) not easy to please or satisfy; awkward. "Lily could be difficult"

 • احسان
  1395/01/29 Sunday, April 17, 2016

  Requiring considerable effort or skill; not easy to do or accomplish

 • javad
  1395/03/25 Tuesday, June 14, 2016

  Judgement is difficult

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  hard to do, understand, or deal with ≠ easy

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  involving a lot of problems and causing a lot of trouble or worry

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  a difficult nut to crack = کار دشوار،مسئله دشوار،،کسيکه نمى توان حريف او شد يا با او جدال کرد

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  how difficult soever it may be = هر قدر سخت باشد

 • hosein
  1395/07/06 Tuesday, September 27, 2016

  needing much effort or skill to accomplish, deal with, or understand.

 • hosein
  1395/07/06 Tuesday, September 27, 2016

  "she had a difficult decision to make"

 • hosein
  1395/07/06 Tuesday, September 27, 2016

  characterized by or causing hardships or problems.

 • hosein
  1395/07/06 Tuesday, September 27, 2016

  "a difficult economic climate"

 • javad
  1395/09/19 Friday, December 9, 2016

  This is the difficult form

 • محمدرضا
  1397/12/26 Sunday, March 17, 2019

  Analyzing the nonlinear systems in engineering problems is very difficult.
  تحلیل سیستم های غیر خطی در مسائل مهندسی بسیار مشکل است .

 • محمدرضا
  1398/11/27 Sunday, February 16, 2020

  The definition of difficult is something that is hard to understand or do and is a person that is hard to get along with .

 • محمدرضا
  1398/11/27 Sunday, February 16, 2020

  An example of difficult is a very complicated calculus problem .

 • محمدرضا
  1398/11/27 Sunday, February 16, 2020

  Another example of difficult is a person who is critical all the time and never pleased .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت