ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه Company

معنی Company از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Company

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمدعلي
  1394/09/17 Tuesday, December 8, 2015

  The products of new company are very high quality!

 • محمدعلي
  1394/10/15 Tuesday, January 5, 2016

  Our company budget decreases for the next year,So the salary won't be increased!

 • محمدعلي
  1394/11/16 Friday, February 5, 2016

  I gave a plea to the company manager for employment !

 • احسان
  1394/12/27 Thursday, March 17, 2016

  a commercial business. "a shipping company"

 • احسان
  1394/12/27 Thursday, March 17, 2016

  the fact or condition of being with another or others, especially in a way that provides friendship and enjoyment. "I really enjoy his company"

 • احسان
  1394/12/27 Thursday, March 17, 2016

  synonyms: firm, business, corporation, house, establishment, agency, office, bureau, institution, organization, operation, concern, enterprise, venture, undertaking, practice

 • احسان
  1394/12/27 Thursday, March 17, 2016

  associate with; keep company with. "these men which have companied with us all this time"

 • مجید
  1395/02/19 Sunday, May 8, 2016

  to part company with any one = رفاقت را با کسى بهم زدن

 • مجید
  1395/02/19 Sunday, May 8, 2016

  to request the company of: = حضور کسى را خواستن

 • مجید
  1395/02/19 Sunday, May 8, 2016

  unlimited company = شرکت با مسئوليت نامحدود

 • مجید
  1395/02/19 Sunday, May 8, 2016

  unlimited liability company = شرکت تضامنى

 • hosein
  1395/05/06 Wednesday, July 27, 2016

  a commercial business.

 • hosein
  1395/05/06 Wednesday, July 27, 2016

  the fact or condition of being with another or others, especially in a way that provides friendship and enjoyment

 • hosein
  1395/05/06 Wednesday, July 27, 2016

  associate with; keep company with

 • hosein
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  a commercial business. "a shipping company"

 • ar
  1395/09/28 Sunday, December 18, 2016

  corporation busin

 • ar
  1395/09/28 Sunday, December 18, 2016

  especially company

 • ar
  1395/09/28 Sunday, December 18, 2016

  especially c0mpany

 • ar
  1395/09/28 Sunday, December 18, 2016

  especially c0mpany

 • پیمان
  1396/02/16 Saturday, May 6, 2017

  It's a big company.

 • پیمان
  1396/02/16 Saturday, May 6, 2017

  I enjoy your company.

 • پیمان
  1396/02/16 Saturday, May 6, 2017

  She quit the company.

 • پیمان
  1396/02/16 Saturday, May 6, 2017

  I need a little company.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت