ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 26 100 1

معنی کلمه Beat

معنی Beat از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Beat

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سیدابوالحسن
  1394/02/08 Tuesday, April 28, 2015

  کد بندی برای حفظ کلمه: (هدفا رو " بی ترتیب" "بزن".

 • مسعود چراغی
  1394/03/12 Tuesday, June 2, 2015

  to strike or hit repeatedly

 • ar
  1394/04/15 Monday, July 6, 2015

  مرتبط= beat a record

 • امید
  1394/06/27 Friday, September 18, 2015

  to get the most points, votes etc in a game, race, or competition

 • محمدعلي
  1394/06/28 Saturday, September 19, 2015

  You can not repeat the record that you had been beat when you was young!!

 • محمدعلي
  1394/07/30 Thursday, October 22, 2015

  To start faulty radio you should beat strictly behind it!!

 • محمدعلي
  1394/08/21 Thursday, November 12, 2015

  The camel begun to move slowly after a soft beat on his back!

 • Abbas
  1394/09/05 Thursday, November 26, 2015

  Tukey beat russia's airplane that fly on syria's sky.ترکیه هواپیمای روسی را که در آسمان سوریه پرواز می کرد را زد

 • الهام
  1394/11/20 Tuesday, February 9, 2016

  to hit something repeatedly

 • N
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  To punish by hitting or whipping; flog

 • N
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  to dash against: rain beating the trees

 • N
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  to stir vigorously

 • N
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  to overcome, as in a contest; defeat

 • محمدعلي
  1395/01/11 Wednesday, March 30, 2016

  An uncoordinated beat can disturbe all the music!

 • احسان
  1395/01/17 Tuesday, April 5, 2016

  strike (a person or an animal) repeatedly and violently so as to hurt or injure them, typically with an implement such as a club or whip.

 • احسان
  1395/01/17 Tuesday, April 5, 2016

  defeat (someone) in a game or other competitive situation. "she beat him easily at chess"

 • احسان
  1395/01/17 Tuesday, April 5, 2016

  a main accent or rhythmic unit in music or poetry. "the glissando begins on the second beat"

 • احسان
  1395/01/17 Tuesday, April 5, 2016

  the movement of a bird's wings. "the beat of the swallow's wings as they dive after midges"

 • پیمان
  1397/04/28 Thursday, July 19, 2018

  It continued beating.

 • پیمان
  1397/04/28 Thursday, July 19, 2018

  heart to stop beating.

 • پیمان
  1397/04/28 Thursday, July 19, 2018

  Heart beating rapidly.

 • پیمان
  1397/04/28 Thursday, July 19, 2018

  that is beating my heart.

 • محمدرضا
  1398/09/20 Wednesday, December 11, 2019

  He beat the dirt off his clothes with his hat and then unsaddled the horse .

 • محمدرضا
  1398/09/20 Wednesday, December 11, 2019

  Some medical attention has to beat none .

 • محمدرضا
  1398/09/20 Wednesday, December 11, 2019

  I'll beat Old Prickly , all right .

 • محمدرضا
  1398/09/20 Wednesday, December 11, 2019

  The father beat him near to death, people said .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت