ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه Ancient

معنی Ancient از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Ancient

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سیدابوالحسن
  1394/02/06 Sunday, April 26, 2015

  کد بندی برای حفظ کلمه: ("انشای" "قدیمی" ت خیلی بهتر بود.

 • مهرانه
  1394/04/10 Wednesday, July 1, 2015

  very old ; an ancient building

 • مهرانه
  1394/04/10 Wednesday, July 1, 2015

  syn. : classical, old, former, past, early, bygone, primordial, primeval,

 • امیرحسین
  1394/06/04 Wednesday, August 26, 2015

  old, antique,classic

 • محمدعلي
  1394/06/16 Monday, September 7, 2015

  Ancient history is full of interesting legends!!

 • الهام
  1394/06/24 Tuesday, September 15, 2015

  Meaning 1:---> belonging to the distant past

 • الهام
  1394/06/24 Tuesday, September 15, 2015

  Meaning 2: connected with the distant past

 • الهام
  1394/06/24 Tuesday, September 15, 2015

  Meaning 3: having existed for a long time ex: This ceremony is an ancient native American tradition

 • الهام
  1394/06/24 Tuesday, September 15, 2015

  Meaning 4: (informal) ----> very old

 • محمدعلي
  1394/06/25 Wednesday, September 16, 2015

  I think,The fact about ancient history is changed along the years!!

 • حسین
  1394/09/22 Sunday, December 13, 2015

  old

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  belonging to the very distant past and no longer in existence.

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  "the ancient civilizations of the Mediterranean"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  synonyms: of long ago, earliest, first, early, past, former, bygone;

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  an old man. "a solitary ancient in a tweed jacket"

 • پیمان
  1395/12/01 Sunday, February 19, 2017

  This is an ancient law.

 • پیمان
  1395/12/01 Sunday, February 19, 2017

  Rome has a lot of ancient buildings.

 • پیمان
  1395/12/01 Sunday, February 19, 2017

  These ruins are ancient.

 • پیمان
  1395/12/01 Sunday, February 19, 2017

  Do you like ancient history?

 • محمدرضا
  1399/06/27 Thursday, September 17, 2020

  Rome has a lot of ancient buildings .

 • محمدرضا
  1399/06/27 Thursday, September 17, 2020

  You can see the ancient ruins in the distance .

 • محمدرضا
  1399/06/27 Thursday, September 17, 2020

  I like to learn ancient languages .

 • محمدرضا
  1399/06/27 Thursday, September 17, 2020

  This custom dates from ancient times .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت