ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 27 100 1

معنی کلمه Although

معنی Although از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Although

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • امیر
  1394/01/16 Sunday, April 5, 2015

  in spite of the fact that; even though.

 • غزل
  1394/02/02 Wednesday, April 22, 2015

  meaning1: Regardless of the fact that=== even though---Ex: Although the room is big, it won't hold all that furniture.

 • غزل
  1394/02/02 Wednesday, April 22, 2015

  meaning2: But; however----Ex:: He says he has a dog, although I've never seen it.

 • عباس
  1394/03/18 Monday, June 8, 2015

  despite the fact that, notwithstanding (the fact) that, even though/if, for all that, while, whilst

 • مهرانه
  1394/03/19 Tuesday, June 9, 2015

  although he knows many english words , he can not speak well.

 • محمدعلي
  1394/05/10 Saturday, August 1, 2015

  Although my society had cruel behavior with me ,but I love it yet!!

 • ونوس
  1394/07/27 Monday, October 19, 2015

  I do it although you dont want.

 • امیرحسین
  1394/08/30 Saturday, November 21, 2015

  Regardless of the fact that

 • محمدعلي
  1394/09/01 Sunday, November 22, 2015

  Although we are trying hardly but the result is concealed !

 • امیرحسین
  1394/09/02 Monday, November 23, 2015

  in spite of the fact that; even though

 • محمدعلي
  1394/09/03 Tuesday, November 24, 2015

  Although he hasn't any talent but he persisted that he can excel in swimming!

 • احسان
  1394/12/23 Sunday, March 13, 2016

  in spite of the fact that; even though. "although the sun was shining it wasn't that warm"

 • احسان
  1394/12/23 Sunday, March 13, 2016

  synonyms: in spite of the fact that, despite the fact that, notwithstanding the fact that, notwithstanding that, even though, even if, for all that, while, whilst

 • احسان
  1394/12/23 Sunday, March 13, 2016

  however; but. "he says he has the team shirt, although I've never seen him wear it"

 • احسان
  1394/12/23 Sunday, March 13, 2016

  although he was tired he went to see his mother با آنکه خسته بود به دیدار مادرش رفت. Mehri kept her coat on, although it was very hot مهری کت خود را درنیاورد هرچند که هوا خیلی گرم بود.

 • احسان
  1394/12/23 Sunday, March 13, 2016

  they take after their father, although they are not tall as he is آنها به پدرشان رفته‌اند گو آنکه به قد بلندی او نیستند. although I am old, hold me tightly in your arms for one night... گرچه پیرم تو شبی سخت در آغوشم گیر...

 • محمدعلي
  1394/12/25 Tuesday, March 15, 2016

  Although he had a tiny chance in the competition but he won wonderfully !

 • مجید
  1395/01/17 Tuesday, April 5, 2016

  used to introduce a statement that makes your main statement seem surprising or unlikely

 • مجید
  1395/01/17 Tuesday, April 5, 2016

  The making of folk ways is not trivial, although the acts are minute. William Graham Sumner

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  I'll be there, although I may be late.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  Although it rained, everyone had a good time.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  Although Tom is sick, he's planning on going to school.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  Although I was tired, I did my best.

 • محمدرضا
  1398/08/05 Sunday, October 27, 2019

  Although she had said the words "I love you," several times, he had not uttered them .

 • محمدرضا
  1398/08/05 Sunday, October 27, 2019

  Although she was far away, she could see that he was watching her .

 • محمدرضا
  1398/08/05 Sunday, October 27, 2019

  Certainly this could happen, although the odds are remote .

 • محمدرضا
  1398/08/05 Sunday, October 27, 2019

  Although his father was a king , Cyrus was brought up like the son of a common person .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت