ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 21 100 1

معنی کلمه mouse

معنی mouse از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه mouse

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  a small rodent that typically has a pointed snout, relatively large ears and eyes, and a long tail.

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  a small handheld device which is moved across a mat or flat surface to move the cursor on a computer screen. "copy the file with a click of the mouse"

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  (of a cat or owl) hunt for or catch mice. "female cats are usually much better at mousing than males"

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  use a mouse to move or position a cursor on a computer screen. "simply mouse over any item on the list"

 • مجید
  1395/10/15 Wednesday, January 4, 2017

  field-mouse = موش صحرائى

 • مجید
  1395/10/15 Wednesday, January 4, 2017

  harvest mouse =،موش خرمن

 • مجید
  1395/10/15 Wednesday, January 4, 2017

  mouse button = کامپيوتر : دکمه ماوس

 • مجید
  1395/10/15 Wednesday, January 4, 2017

  mouse trap = تله موش

 • hosein
  1395/11/07 Thursday, January 26, 2017

  a small rodent that typically has a pointed snout, relatively large ears and eyes, and a long tail.

 • hosein
  1395/11/07 Thursday, January 26, 2017

  a small handheld device which is moved across a mat or flat surface to move the cursor on a computer screen.

 • hosein
  1395/11/07 Thursday, January 26, 2017

  "copy the file with a click of the mouse"

 • hosein
  1395/11/07 Thursday, January 26, 2017

  (of a cat or owl) hunt for or catch mice. "female cats are usually much better at mousing than males"

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  The cat caught a mouse.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  Tom has been trying to get rid of the mice in his house.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  The cat atethe mouse.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  Is the mouse dead or live?

 • علی
  1397/11/15 Monday, February 4, 2019

  Pari is afraid of mice

  پری از موش می‌ترسد.

 • محمدرضا
  1399/03/22 Thursday, June 11, 2020

  The cat can have some milk , and the mouse can have some cake .

 • محمدرضا
  1399/03/22 Thursday, June 11, 2020

  But she's such a mouse , she stays with him , taking it on the chin , so to speak .

 • محمدرضا
  1399/03/22 Thursday, June 11, 2020

  She had no intention of letting him turn her into a mouse .

 • محمدرضا
  1399/03/22 Thursday, June 11, 2020

  The cat was staring hard at the mouse , as if ready to pounce .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت