ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 21 100 1

معنی کلمه team

معنی team از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه team

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  a group of players forming one side in a competitive game or sport. "the village cricket team"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  synonyms: group, squad, side, band, bunch, company, party, gang, selection, crew, troupe, set, line-up, array

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  come together as a team to achieve a common goal. "he teamed up with the band to produce the disc"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  match or coordinate a garment with (another). "a pinstripe suit teamed with a crisp white shirt"

 • مجید
  1395/09/16 Tuesday, December 6, 2016

  combat team = تيم رزمى

 • مجید
  1395/09/16 Tuesday, December 6, 2016

  double-team = ورزش : تيم دونفره

 • مجید
  1395/09/16 Tuesday, December 6, 2016

  specialty team = ورزش : تيم ذخيره ها

 • مجید
  1395/09/16 Tuesday, December 6, 2016

  functional team = تيم اجرايى

 • hosein
  1395/10/17 Friday, January 6, 2017

  a group of players forming one side in a competitive game or sport.

 • hosein
  1395/10/17 Friday, January 6, 2017

  "the village cricket team"

 • hosein
  1395/10/17 Friday, January 6, 2017

  ynonyms: group, squad, side, band, bunch, company, party, gang

 • hosein
  1395/10/17 Friday, January 6, 2017

  "he teamed up with the band to produce the disc"

 • پیمان
  1395/10/27 Monday, January 16, 2017

  part of a team.

 • پیمان
  1395/10/27 Monday, January 16, 2017

  By the FBI team.

 • پیمان
  1395/10/27 Monday, January 16, 2017

  Rest of his team.

 • پیمان
  1395/10/27 Monday, January 16, 2017

  My team cheered.

 • علی
  1397/12/15 Wednesday, March 6, 2019

  Iran's football team

  تیم فوتبال ایران

 • محمدرضا
  1399/02/24 Wednesday, May 13, 2020

  I was on the chess team in college .

 • محمدرضا
  1399/02/24 Wednesday, May 13, 2020

  The team was harnessed and ready to go .

 • محمدرضا
  1399/02/24 Wednesday, May 13, 2020

  He 's been working on the same team for years .

 • محمدرضا
  1399/02/24 Wednesday, May 13, 2020

  One of your team captains will have friends as well .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت