ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 28 100 1

معنی کلمه saw

معنی saw از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه saw

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • مسعود چراغی
  1394/03/25 Monday, June 15, 2015

  it's name of horrible movie

 • علی
  1394/06/10 Tuesday, September 1, 2015

  I sawed the wood چوب‌ را اره‌ كردم‌

 • احسان
  1394/12/21 Friday, March 11, 2016

  tool for cutting consisting of a toothed blade; saying, maxim, proverb

 • احسان
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  a hand tool for cutting wood or other hard materials, typically with a long, thin serrated blade and operated using a backwards and forwards movement.

 • احسان
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  cut (something) using a saw. "the top of each post is sawn off at railing height"

 • احسان
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  (of two or more people) compromise by making concessions to one another. "they sawed off over wages and concluded the deal"

 • مجید
  1395/09/11 Thursday, December 1, 2016

  stone saw = اره سنگبرى

 • مجید
  1395/09/11 Thursday, December 1, 2016

  swede saw = کمان اره

 • مجید
  1395/09/11 Thursday, December 1, 2016

  wise saw = ضرب المثل

 • پیمان
  1395/09/30 Tuesday, December 20, 2016

  How would you die in saw?

 • پیمان
  1395/09/30 Tuesday, December 20, 2016

  Homemade table saw.

 • hosein
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  a hand tool

 • hosein
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  a tool for cutting wood or other hard materials, typically with a long, thin serrated blade and operated using a backwards and forwards movement.

 • hosein
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  cut (something) using a saw.

 • hosein
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  (of two or more people) compromise by making concessions to one another. "they sawed off over wages and concluded the deal"

 • پیمان
  1395/12/04 Wednesday, February 22, 2017

  A hand tool for cutting wood or other things.

 • پیمان
  1395/12/04 Wednesday, February 22, 2017

  Mark the cut line on the board and position the saw with its blade on the line.

 • javad
  1396/07/28 Friday, October 20, 2017

  i buy a new saw

 • javad
  1396/07/28 Friday, October 20, 2017

  i was seen a beautiful saw yesterday

 • هرمز
  1397/08/08 Tuesday, October 30, 2018

  SAW IS DANGER FOR CHILDREN

 • محمد مهدی
  1398/02/10 Tuesday, April 30, 2019

  (زمان‌ ماضي‌ فعل‌see ) ديد، (.vi.vt.n)سخن‌،لغت‌ يا جمله‌ ضرب‌المثل‌، مثال‌، امثال‌ و حكم‌، اره‌،هراسبابي‌ شبيه‌ اره‌

 • محمد مهدی
  1398/02/10 Tuesday, April 30, 2019

  v. cut with a saw or similar tool; make back-and-forth motions as if with a saw

 • محمد مهدی
  1398/02/10 Tuesday, April 30, 2019

  he saw her running across the road: DISCERN, spot, notice, catch sight of, glimpse, catch/get a glimpse of, make out, pick out, spy, distinguish, detect, perceive, note; informal clap/lay/set eyes on, clock; poetic/literary behold, descry, espy.

 • محمد مهدی
  1398/02/10 Tuesday, April 30, 2019

  saw a documentary about it last week: WATCH, look at, view; catch.

 • محمدرضا
  1399/05/04 Saturday, July 25, 2020

  For cutting that huge tree trunk , the electrical saw is needed .

 • محمدرضا
  1399/05/04 Saturday, July 25, 2020

  I found the sharp saw which was lost a few days ago .

 • محمدرضا
  1399/05/04 Saturday, July 25, 2020

  Using this hand saw is very hard due to its notch .

 • محمدرضا
  1399/05/04 Saturday, July 25, 2020

  He bought one saw and two hatchets yesterday .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت