ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 18 100 1

معنی کلمه visit

معنی visit از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه visit

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • javad
  1395/06/12 Friday, September 2, 2016

  Patient's visit

 • javad
  1395/06/12 Friday, September 2, 2016

  Family visit

 • مجید
  1395/06/19 Friday, September 9, 2016

  to go and spend time in a place or with someone, especially for pleasure or interest

 • مجید
  1395/06/19 Friday, September 9, 2016

  a flying visit = ملاقات سرپايى يا بشتاب

 • مجید
  1395/06/19 Friday, September 9, 2016

  an early visit = ديدنى بموقع

 • مجید
  1395/06/19 Friday, September 9, 2016

  domiciliary visit = بازرسى خانه شخص

 • hosein
  1395/07/25 Sunday, October 16, 2016

  go to see and spend time with (someone) socially.

 • hosein
  1395/07/25 Sunday, October 16, 2016

  "I came to visit my grandmother

 • hosein
  1395/07/25 Sunday, October 16, 2016

  synonyms: call on, call in on, pay a call on, pay a visit to, pay someone a call, pay someone a visit, go to see, come to see, look in on

 • hosein
  1395/07/25 Sunday, October 16, 2016

  go to see (someone or something) for a specific purpose, such as to give or receive professional advice.

 • پیمان
  1395/11/16 Saturday, February 4, 2017

  I'll visit soon.

 • پیمان
  1395/11/16 Saturday, February 4, 2017

  They visited us.

 • پیمان
  1395/11/16 Saturday, February 4, 2017

  Let's pay Tom a visit.

 • پیمان
  1395/11/16 Saturday, February 4, 2017

  Did you enjoy your visit?

 • محمدرضا
  1399/02/16 Tuesday, May 5, 2020

  If you're hungry , visit the kitchen .

 • محمدرضا
  1399/02/16 Tuesday, May 5, 2020

  My first visit to the infamous room was disappointing .

 • محمدرضا
  1399/02/16 Tuesday, May 5, 2020

  Hopefully they would come visit sometime .

 • محمدرضا
  1399/02/16 Tuesday, May 5, 2020

  I had a beautiful visit at Paris .