ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 17 100 1

معنی کلمه factory

معنی factory از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه factory

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • javad
  1395/06/01 Monday, August 22, 2016

  Many of our factories were closed

 • مجید
  1395/06/16 Tuesday, September 6, 2016

  a building or group of buildings in which goods are produced in large quantities, using machines

 • مجید
  1395/06/16 Tuesday, September 6, 2016

  car factory = کارخانه خودروسازى

 • مجید
  1395/06/16 Tuesday, September 6, 2016

  factory system = نظام کارخانه اى

 • مجید
  1395/06/16 Tuesday, September 6, 2016

  pottery factory = کارخانه چينى سازى

 • hosein
  1395/07/18 Sunday, October 9, 2016

  a building or group of buildings where goods are manufactured or assembled chiefly by machine.

 • hosein
  1395/07/18 Sunday, October 9, 2016

  "a clothing factory"

 • hosein
  1395/07/18 Sunday, October 9, 2016

  synonyms: works, plant, manufacturing complex/facility, yard, mill, industrial unit, business unit

 • hosein
  1395/07/18 Sunday, October 9, 2016

  an establishment for traders carrying on business in a foreign country.

 • پیمان
  1395/11/03 Sunday, January 22, 2017

  That factory makes toys.

 • پیمان
  1395/11/03 Sunday, January 22, 2017

  Came out of the factory.

 • پیمان
  1395/11/03 Sunday, January 22, 2017

  They decided to shut down the factory.

 • پیمان
  1395/11/03 Sunday, January 22, 2017

  Tom abandoned his plan to build a factory.

 • محمدرضا
  1399/02/21 Sunday, May 10, 2020

  The fifth man was the factory lad in the loose cloak .

 • محمدرضا
  1399/02/21 Sunday, May 10, 2020

  Working in a factory required learning a whole different rhythm of life .

 • محمدرضا
  1399/02/21 Sunday, May 10, 2020

  There is a factory for pressing cotton .

 • محمدرضا
  1399/02/21 Sunday, May 10, 2020

  Consider a factory that makes widgets for a dollar each .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت