ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 19 100 1

معنی کلمه play

معنی play از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه play

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمدعلي
  1395/03/18 Tuesday, June 7, 2016

  The girl is playing with her toys!

 • javad
  1395/04/31 Thursday, July 21, 2016

  i am playing right now

 • javad
  1395/04/31 Thursday, July 21, 2016

  we play football every week on monday

 • مجید
  1395/06/01 Monday, August 22, 2016

  when children play, they do things that they enjoy, often with other people or with toys

 • مجید
  1395/06/01 Monday, August 22, 2016

  to play with something = چيزي را بازيچه پنداشتن ،بچيزى ور رفتن

 • مجید
  1395/06/01 Monday, August 22, 2016

  word play = جناس ،تجنيس ،جنگ لغتى ،لغت بازى

 • مجید
  1395/06/01 Monday, August 22, 2016

  to play a tune = اهنگى را ساز زدن

 • hosein
  1395/07/06 Tuesday, September 27, 2016

  engage in activity for enjoyment and recreation rather than a serious or practical purpose.

 • hosein
  1395/07/06 Tuesday, September 27, 2016

  "the children were playing by a pool"

 • hosein
  1395/07/06 Tuesday, September 27, 2016

  synonyms: amuse oneself, entertain oneself, enjoy oneself, have fun, have a good time, relax, rest, be at leisure

 • hosein
  1395/07/06 Tuesday, September 27, 2016

  activity engaged in for enjoyment and recreation, especially by children.

 • پیمان
  1395/11/15 Friday, February 3, 2017

  Let him play.

 • پیمان
  1395/11/15 Friday, February 3, 2017

  Just play the game.

 • پیمان
  1395/11/15 Friday, February 3, 2017

  His second play.

 • پیمان
  1395/11/15 Friday, February 3, 2017

  Want to play safe.

 • محمدرضا
  1399/02/23 Tuesday, May 12, 2020

  I love to play with my little sister .

 • محمدرضا
  1399/02/23 Tuesday, May 12, 2020

  Fine , she could play too .

 • محمدرضا
  1399/02/23 Tuesday, May 12, 2020

  After lunch , all four of them went outside to play ball .

 • محمدرضا
  1399/02/23 Tuesday, May 12, 2020

  They practically play baseball all year !

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت