ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 21 100 1

معنی کلمه cut

معنی cut از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه cut

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • javad
  1395/04/05 Saturday, June 25, 2016

  cutting of meat

 • javad
  1395/04/05 Saturday, June 25, 2016

  he cutted her lecture

 • javad
  1395/04/05 Saturday, June 25, 2016

  please don`t cutting any tree

 • حسن
  1395/04/24 Thursday, July 14, 2016

  she cut her thumb instead potato

 • مجید
  1395/05/23 Saturday, August 13, 2016

  to divide something or separate something from its main part, using scissors, a knife etc

 • مجید
  1395/05/23 Saturday, August 13, 2016

  to reduce the amount of something

 • مجید
  1395/05/23 Saturday, August 13, 2016

  to cut out = بريدن ودراوردن - پيش دستى کردن بر - اماده کردن - انداختن

 • مجید
  1395/05/23 Saturday, August 13, 2016

  to cut up = خردکردن ،خراب کردن

 • hosein
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  make an opening, incision, or wound in (something) with a sharp-edged tool or object.

 • hosein
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  "he cut his big toe on a sharp stone"

 • hosein
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  remove (something) from something larger by using a sharp implement.

 • hosein
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  "I cut his photograph out of the paper"

 • javad
  1395/08/14 Friday, November 4, 2016

  Cut the tomato

 • پیمان
  1395/09/30 Tuesday, December 20, 2016

  I cut myself.

 • پیمان
  1395/09/30 Tuesday, December 20, 2016

  It's just a cut.

 • پیمان
  1395/09/30 Tuesday, December 20, 2016

  Tome cut the rope.

 • پیمان
  1395/09/30 Tuesday, December 20, 2016

  Don't cut in line.

 • محمدرضا
  1399/02/30 Tuesday, May 19, 2020

  I've cut enough here for supper .

 • محمدرضا
  1399/02/30 Tuesday, May 19, 2020

  A knife is an instrument to cut with .

 • محمدرضا
  1399/02/30 Tuesday, May 19, 2020

  Placing it in a little plate, he cut it up in small pieces .

 • محمدرضا
  1399/02/30 Tuesday, May 19, 2020

  They were cut off from the line of retreat on the left by the French .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت