ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 14 100 1

معنی کلمه think

معنی think از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه think

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • حسن
  1395/04/20 Sunday, July 10, 2016

  people must think and do the best work

 • مجید
  1395/05/16 Saturday, August 6, 2016

  Use your mind: to use your mind to solve something, decide something, imagine something etc

 • مجید
  1395/05/16 Saturday, August 6, 2016

  Have an idea ; to have words or ideas in your mind without telling them to anyone

 • مجید
  1395/05/16 Saturday, August 6, 2016

  Consider something or somebody; to consider that someone or something is a particular thing or has a particular quality

 • مجید
  1395/05/16 Saturday, August 6, 2016

  I cannot think of it = فکرش را نميتوانم بکنم ،تصورش راهم نمى توانم بکنم

 • hosein
  1395/06/08 Monday, August 29, 2016

  have a particular belief or idea.

 • hosein
  1395/06/08 Monday, August 29, 2016

  "she thought that nothing would be the same again"

 • hosein
  1395/06/08 Monday, August 29, 2016

  direct one's mind towards someone or something; use one's mind actively to form connected ideas.

 • hosein
  1395/06/08 Monday, August 29, 2016

  "he was thinking about Colin"

 • javad
  1395/06/14 Sunday, September 4, 2016

  I think tablet or pill is better use

 • محمدرضا
  1399/02/30 Tuesday, May 19, 2020

  Who do you think I am ?

 • محمدرضا
  1399/02/30 Tuesday, May 19, 2020

  He could not think of anything else .

 • محمدرضا
  1399/02/30 Tuesday, May 19, 2020

  I think they are all having fun with Alex .

 • محمدرضا
  1399/02/30 Tuesday, May 19, 2020

  I think a few days cleaning in the stable would pay for it .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت