ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 25 100 1

معنی کلمه brother

معنی brother از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه brother

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمدعلي
  1394/12/16 Sunday, March 6, 2016

  The picture above shows hang out by to brothers!

 • javad
  1395/02/08 Wednesday, April 27, 2016

  my brother is a good person

 • javad
  1395/02/08 Wednesday, April 27, 2016

  my brother is working in a good company

 • حسن
  1395/04/10 Thursday, June 30, 2016

  my brother is very handsome he like my father but he is selfish and i hate him

 • مجید
  1395/05/03 Sunday, July 24, 2016

  a male who has the same parents as you

 • مجید
  1395/05/03 Sunday, July 24, 2016

  a male member of a group with the same interests, religion, profession etc as you

 • مجید
  1395/05/03 Sunday, July 24, 2016

  a twin brother = برادر همزاد يا دو قولو

 • مجید
  1395/05/03 Sunday, July 24, 2016

  blood brother = برادر هم خون ، برادر خوانده .

 • hosein
  1395/05/15 Friday, August 5, 2016

  a man or boy in relation to other sons and daughters of his parents

 • hosein
  1395/05/15 Friday, August 5, 2016

  "he recognized her from her strong resemblance to her brother"

 • hosein
  1395/05/15 Friday, August 5, 2016

  a (male) fellow Christian.

 • hosein
  1395/05/15 Friday, August 5, 2016

  "she had a younger brother named William"

 • javad
  1395/05/31 Sunday, August 21, 2016

  My brother has a good taxi

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  It was my brother.

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  I see my brother.

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  I love my brother.

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  My middle brother.

 • محمد مهدی
  1398/06/04 Monday, August 26, 2019

  male sibling; title of a monk used as form of address;

 • محمد مهدی
  1398/06/04 Monday, August 26, 2019

  fellow member, man who belongs to the same race, male who belongs to the same religion or profession

 • محمد مهدی
  1398/06/04 Monday, August 26, 2019

  they were brothers in crime: COLLEAGUE, associate, partner, comrade, fellow, friend;

 • محمد مهدی
  1398/06/04 Monday, August 26, 2019

  a brother of the Order: MONK, cleric, friar, religious, monastic.

 • محمدرضا
  1399/01/28 Thursday, April 16, 2020

  She remembered her brother and his love .

 • محمدرضا
  1399/01/28 Thursday, April 16, 2020

  She wept because her brother teased her very much .

 • محمدرضا
  1399/01/28 Thursday, April 16, 2020

  Your brother had to take at least one life to become one of them .

 • محمدرضا
  1399/01/28 Thursday, April 16, 2020

  Please kiss your dear little baby for me , and tell her I have a little brother nearly sixteen months old .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت