ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 20 100 1

معنی کلمه cold

معنی cold از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه cold

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمدعلي
  1394/09/23 Monday, December 14, 2015

  The weather is so cold that nobody would resist it!

 • محمدعلي
  1394/09/23 Monday, December 14, 2015

  Nothing is better than a cold lemonade in a hot day!

 • محمدعلي
  1394/11/24 Saturday, February 13, 2016

  The thermometer is showing cold temperature just now!

 • احسان
  1395/01/30 Monday, April 18, 2016

  of or at a low or relatively low temperature, especially when compared with the human body. "a freezing cold day

 • احسان
  1395/01/30 Monday, April 18, 2016

  lacking affection or warmth of feeling; unemotional.

 • احسان
  1395/01/30 Monday, April 18, 2016

  "how cold and calculating he was"

 • احسان
  1395/01/30 Monday, April 18, 2016

  a low temperature; cold weather; a cold environment. "my teeth chattered with the cold

 • حسن
  1395/03/28 Friday, June 17, 2016

  after argue between i and my brother cold behavior circle around us

 • مجید
  1395/04/13 Sunday, July 3, 2016

  deep cold = سرماى ژرف

 • مجید
  1395/04/13 Sunday, July 3, 2016

  exposure to cold = درمعرض سرما بودن

 • مجید
  1395/04/13 Sunday, July 3, 2016

  fine cold asphalt = اسفالت سرد و نرم

 • مجید
  1395/04/13 Sunday, July 3, 2016

  he is recovered from his cold = سرما خوردگى او برطرف شد

 • پیمان
  1396/02/17 Sunday, May 7, 2017

  Was it cold?

 • پیمان
  1396/02/17 Sunday, May 7, 2017

  Tom felt cold.

 • پیمان
  1396/02/17 Sunday, May 7, 2017

  I caught a cold.

 • پیمان
  1396/02/17 Sunday, May 7, 2017

  It's cold today.

 • محمد مهدی
  1398/03/25 Saturday, June 15, 2019

  a cold day: CHILLY, chill, cool, freezing, icy, snowy, wintry, frosty, frigid, gelid; bitter, biting, raw; informal nippy, brass monkeys, arctic;

 • محمد مهدی
  1398/03/25 Saturday, June 15, 2019

  I'm very cold: CHILLY, chilled, cool, freezing, frozen, shivery, numb, benumbed; hypothermic.

 • محمد مهدی
  1398/03/25 Saturday, June 15, 2019

  a cold reception: UNFRIENDLY, inhospitable, unwelcoming, forbidding, cool, frigid, frosty

 • محمد مهدی
  1398/03/25 Saturday, June 15, 2019

  glacial, lukewarm, indifferent, unfeeling, unemotional, formal, stiff.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت