ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه warm

معنی warm از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه warm

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • Abbas
  1394/06/28 Saturday, September 19, 2015

  Tehran weather is warm.

 • محمدعلي
  1394/09/22 Sunday, December 13, 2015

  Warm front approach from the south at the summer!

 • محمدعلي
  1394/10/21 Monday, January 11, 2016

  Our political relations with the west is to becoming warm recently!🇮🇷

 • احسان
  1395/01/30 Monday, April 18, 2016

  of or at a fairly or comfortably high temperature. "a warm September evening

 • احسان
  1395/01/30 Monday, April 18, 2016

  having or showing enthusiasm, affection, or kindness. "they exchanged warm, friendly smiles

 • احسان
  1395/01/30 Monday, April 18, 2016

  make or become warm. "I stamped my feet to warm them up

 • احسان
  1395/01/30 Monday, April 18, 2016

  a warm place or area. "stay in the warm, I've made up the fire for you

 • حسن
  1395/03/28 Friday, June 17, 2016

  Every one love travel to Mahallat in Iran for the warm springs

 • مجید
  1395/04/08 Tuesday, June 28, 2016

  a warm reception = پذيرايى گرم

 • مجید
  1395/04/08 Tuesday, June 28, 2016

  the room is nice and warm = اطاق خوب گرم است

 • مجید
  1395/04/08 Tuesday, June 28, 2016

  warm blooded = (bloodedness warm) خونگرم، با روح، خونگرمی، مهربانی.

 • مجید
  1395/04/08 Tuesday, June 28, 2016

  warm corner = جاى خطرناک ،نبرد سخت

 • پیمان
  1396/02/18 Monday, May 8, 2017

  Keep warm.

 • پیمان
  1396/02/18 Monday, May 8, 2017

  This coat is warm.

 • پیمان
  1396/02/18 Monday, May 8, 2017

  The air became warm.

 • پیمان
  1396/02/18 Monday, May 8, 2017

  It seems warm outside.

 • محمد مهدی
  1398/03/22 Wednesday, June 12, 2019

  با حرارت‌، غيور، خونگرم‌، صميمي‌، گرم‌كردن‌،گرم‌شدن‌

 • محمد مهدی
  1398/03/22 Wednesday, June 12, 2019

  slightly hot, tepid; giving or keeping in heat;

 • محمد مهدی
  1398/03/22 Wednesday, June 12, 2019

  having a high temperature (from sickness or physical exertion);

 • محمد مهدی
  1398/03/22 Wednesday, June 12, 2019

  hearty, sincere; quick-tempered; close; passionate, enthusiastic;

 • محمدرضا
  1399/06/03 Monday, August 24, 2020

  His skin was warm to the touch .

 • محمدرضا
  1399/06/03 Monday, August 24, 2020

  The warm sun shone on the pine trees and drew out all their fragrance .

 • محمدرضا
  1399/06/03 Monday, August 24, 2020

  In cold weather we eat more , in warm less .

 • محمدرضا
  1399/06/03 Monday, August 24, 2020

  She brought me my hat , and I knew I was going out into the warm sunshine .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت