ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 26 100 1

معنی کلمه coach

معنی coach از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه coach

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • s*******2@g******l.com
  1394/06/23 Monday, September 14, 2015

  They are.very.easy

 • محمدعلي
  1394/09/05 Thursday, November 26, 2015

  The coach invited us to a gallantly match to be victorious!

 • محمدعلي
  1394/09/28 Saturday, December 19, 2015

  Among many factors a good coach is most important for succession in all sports!

 • javad
  1394/11/14 Wednesday, February 3, 2016

  everybody needs to has a coach for learning or teaching

 • احسان
  1395/01/27 Friday, April 15, 2016

  a comfortably equipped single-decker bus used for longer journeys. "a coach trip"

 • احسان
  1395/01/27 Friday, April 15, 2016

  a railway carriage

 • احسان
  1395/01/27 Friday, April 15, 2016

  travel by coach. "fly or coach to the shores of the Mediterranean"

 • احسان
  1395/01/27 Friday, April 15, 2016

  in economy class accommodation in an aircraft or train. "many employees are now flying coach instead of business class to Europe"

 • محمدعلي
  1395/01/28 Saturday, April 16, 2016

  The coach can't instigate players before match and the all team lost!

 • javad
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  coach or teacher or manager or boss

 • مجید
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  assistant coach = ورزش : کمک مربى

 • مجید
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  coach and pupil method = روش مربى و شاگرد در اموزش

 • مجید
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  coach screw = پيچ خودکار

 • مجید
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  head coach = ورزش : سرمربى

 • پیمان
  1396/02/13 Wednesday, May 3, 2017

  I had a good coatch.

 • پیمان
  1396/02/13 Wednesday, May 3, 2017

  Tom doesn't need a coach.

 • پیمان
  1396/02/13 Wednesday, May 3, 2017

  I want you to be my coach.

 • پیمان
  1396/02/13 Wednesday, May 3, 2017

  I'm not your coach anymore.

 • محمد مهدی
  1398/03/02 Thursday, May 23, 2019

  a journey by coach: BUS, minibus;

 • محمد مهدی
  1398/03/02 Thursday, May 23, 2019

  a railway coach: CARRIAGE, wagon, compartment, van, Pullman

 • محمد مهدی
  1398/03/02 Thursday, May 23, 2019

  a football coach: INSTRUCTOR, trainer; teacher, tutor, mentor, guru.

 • محمد مهدی
  1398/03/02 Thursday, May 23, 2019

  he coached Richard in maths: INSTRUCT, teach, tutor, school, educate; drill, cram; train

 • محمدرضا
  1399/03/03 Saturday, May 23, 2020

  The coach gave his team a pep talk before the game started .

 • محمدرضا
  1399/03/03 Saturday, May 23, 2020

  The coach told the players not to eat too much before the game.

 • محمدرضا
  1399/03/03 Saturday, May 23, 2020

  The coach called off the game because many of the players were down with the flu .

 • محمدرضا
  1399/03/03 Saturday, May 23, 2020

  All the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت