ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 16 100 1

معنی کلمه reflection

معنی reflection از مرجع آموزشی کلمات ضروری تافل به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه reflection

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1394/12/21 Friday, March 11, 2016

  the reflection of my face appeared on the water بازتاب صورت من در آب ظاهر شد. upon further reflection I decided not to buy the house پس از تفکر بیشتر تصمیم گرفتم خانه را نخرم.

 • احسان
  1394/12/21 Friday, March 11, 2016

  our decision not to buy your painting is no reflection on the quality of your work تصمیم ما راجع به نخریدن نقاشی شما ربطی به کیفیت کار شما ندارد. the rise in the rate of crime is a reflection of the breakdown of the family افزایش میزان تبهکاری نشانگر فروپاشی خانواده‌ها است.

 • احسان
  1394/12/21 Friday, March 11, 2016

  act of casting back a mirror image; act of sending back energy from a surface; state of being reflected; image that is reflected; idea, concept; thought, notion; act of placing blame, accusation

 • احسان
  1395/01/10 Tuesday, March 29, 2016

  the throwing back by a body or surface of light, heat, or sound without absorbing it. "the reflection of light"

 • پیمان
  1395/12/14 Saturday, March 4, 2017

  I saw my reflection in the mirror.

 • پیمان
  1395/12/14 Saturday, March 4, 2017

  I'm looking at my reflection in the lake.

 • پیمان
  1395/12/14 Saturday, March 4, 2017

  Reflections could be seen in the puddles.

 • پیمان
  1395/12/14 Saturday, March 4, 2017

  A little reflection will show you that you are wrong.

 • مجید
  1397/09/20 Tuesday, December 11, 2018

  a wise reflection = يک انديشه ياگفته خردمندانه

 • مجید
  1397/09/20 Tuesday, December 11, 2018

  self reflection = (=introspection) تفکر وتامل، درون اندیشی، خود اندیشی.

 • مجید
  1397/09/20 Tuesday, December 11, 2018

  an image that you can see in a mirror, glass, or water

 • مجید
  1397/09/20 Tuesday, December 11, 2018

  careful thought, or an idea or opinion based on this

 • محمدرضا
  1399/02/14 Sunday, May 3, 2020

  Alex spoke to her reflection in the mirror .

 • محمدرضا
  1399/02/14 Sunday, May 3, 2020

  His teeth were white in the reflection of the flashlight .

 • محمدرضا
  1399/02/14 Sunday, May 3, 2020

  We have seen that in perpendicular reflection a surface error not exceeding IX may be admissible .

 • محمدرضا
  1399/02/14 Sunday, May 3, 2020

  The Reflection Paper is an assignment that invites you to draw on your own experience .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت