ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 17 100 1

معنی کلمه circulate

معنی circulate از مرجع آموزشی کلمات ضروری تافل به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه circulate

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1394/12/12 Wednesday, March 2, 2016

  چند مثال متنوع در معانی متفاوت...circulating capital، this newspaper is circulated all over the country، the news quickly circulated around the city، blood circulates in the body، the circulatory system، this fan circulates the air throughout the apartment، he was circulating among the guests and greeting every one

 • احسان
  1394/12/12 Wednesday, March 2, 2016

  معنی عبارات فوق... سرمایه در گردش، این روزنامه در تمام کشور پخش می شود، خبر بسرعت در شهر پخش شد، خون در بدن گردش میکند، دستگاه گردش خون، این پنکه در تمام آپارتمان هوا را به جریان می اندازد، او در میان میهمانان میگردید و با همه احوالپرسی میکرد

 • پیمان
  1395/10/23 Thursday, January 12, 2017

  Blood circulates through the body.

 • پیمان
  1395/10/23 Thursday, January 12, 2017

  A rumor circulated through the city.

 • پیمان
  1395/10/23 Thursday, January 12, 2017

  He is out of circulation these days.

 • پیمان
  1395/10/23 Thursday, January 12, 2017

  This newspaper has a wide circulation.

 • javad
  1396/02/13 Wednesday, May 3, 2017

  Air circulation

 • مجید
  1397/08/09 Wednesday, October 31, 2018

  to move around within a system, or to make something do this

 • مجید
  1397/08/09 Wednesday, October 31, 2018

  if information, facts, ideas etc circulate, they become known by many people

 • مجید
  1397/08/09 Wednesday, October 31, 2018

  circulate
  بخشنامه کردن ، بدورمحور گشتن ، منتشر شدن .گردش کردن ، به گردش در آوردن .

 • مجید
  1397/08/09 Wednesday, October 31, 2018

  to talk to a lot of different people in a group, especially at a party

 • محمد مهدی
  1398/02/07 Saturday, April 27, 2019

  بخشنامه‌ كردن‌، بدورمحور گشتن‌، منتشر شدن‌
  --------------------------------------------------------------------------------
  گردش‌ كردن‌، به‌ گردش‌ در اوردن‌


 • محمد مهدی
  1398/02/07 Saturday, April 27, 2019

  v. move around, move from place to place; distribute, pass around, hand out

 • محمدرضا
  1399/07/17 Thursday, October 8, 2020

  Their stories circulate around the web and their families make blog posts .

 • محمدرضا
  1399/07/17 Thursday, October 8, 2020

  Foreign coins are permitted to circulate in the republic .

 • محمدرضا
  1399/07/17 Thursday, October 8, 2020

  The power required to circulate the air through a mine increases as the cube of the velocity of the air current .

 • محمدرضا
  1399/07/17 Thursday, October 8, 2020

  Fabric should be made of natural fibers such as cotton so air can circulate .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت