ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 7 100 1

معنی کلمه problem

معنی problem از مرجع آموزشی سطح مقدماتی به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه problem

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمد مهدی
  1398/02/02 Monday, April 22, 2019

  difficulty, situation that requires a solution; question (on a test)

 • محمد مهدی
  1398/02/02 Monday, April 22, 2019

  trouble, worry, complication, difficult situation; snag, hitch, drawback, stumbling block, obstacle, hurdle, hiccup, setback, catch; predicament, plight; misfortune, mishap, misadventure

 • محمد مهدی
  1398/02/02 Monday, April 22, 2019

  poser, enigma, riddle, conundrum; informal teaser, brain-teaser.
  ▶ adjective a problem child: TROUBLESOME, difficult, unmanageable, unruly, disobedient, uncontrollable, recalcitrant, delinquent.

 • محمدرضا
  1399/01/25 Monday, April 13, 2020

  The surgeons were faced with a very difficult problem .

 • محمدرضا
  1399/01/25 Monday, April 13, 2020

  He does not understand basic problems .

 • محمدرضا
  1399/01/25 Monday, April 13, 2020

  Doctors are trying to find the underlying problem that is causing his stomach pains .

 • محمدرضا
  1399/01/25 Monday, April 13, 2020

  We must stop any possible problems from happening .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت