ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 53 100 1

معنی کلمه frigid

معنی frigid از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه frigid

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • Reza
  1392/01/12 Monday, April 1, 2013

  cold,frozen

 • خه بات
  1392/01/26 Monday, April 15, 2013

  Sexually unresponsive, Cold

 • سید عادل
  1392/01/31 Saturday, April 20, 2013

  meaning 1: very cold [= icy] ==> The frigid air

 • سید عادل
  1392/01/31 Saturday, April 20, 2013

  meaning 2: not friendly or kind [= cold, icy, frosty] ==> He looked at us with a frigid stare

 • سید عادل
  1392/01/31 Saturday, April 20, 2013

  meaning 3: a woman who is frigid does not like having sex.......... (having difficulty in becoming sexually excited)

 • erfan
  1392/02/19 Thursday, May 9, 2013

  not warm

 • آنيا
  1392/02/31 Tuesday, May 21, 2013

  a frigid woman doesant have a complete sex

 • a**********n@y******o.com
  1392/03/12 Sunday, June 2, 2013

  frigids women hate having sex-

 • LEYLA
  1392/04/04 Tuesday, June 25, 2013

  SYNONYM : frosty

 • LEYLA
  1392/04/04 Tuesday, June 25, 2013

  ADVERB : ‘And who,’ she asked frigidly, ‘might you be?’

 • m***********l@g******l.com
  1392/04/26 Wednesday, July 17, 2013

  Other meaning: too formal, very serious,not warmly.They behaved us in a frigid maner.

 • عبدالباسط
  1392/05/24 Thursday, August 15, 2013

  very cold

 • behi
  1392/05/31 Thursday, August 22, 2013

  cold and unemotional

 • behi
  1392/05/31 Thursday, August 22, 2013

  He behaves in a frigid manner.

 • رضا
  1392/06/21 Thursday, September 12, 2013

  ICE

 • fataneh
  1392/06/29 Friday, September 20, 2013

  دویستان از مثال هایی که میگذارید خیلی ممنونم . عالی است . من همه در نرم افزار B15 وارد میکنم و تمرین میکنم کاش شما هم این نرم افزار را داشتید تا فایل درست شده را باهم تبادل کنیم

 • زینب
  1392/08/24 Friday, November 15, 2013

  Today has been too frigid,so i did not go out.

 • هدیه
  1392/11/09 Wednesday, January 29, 2014

  سردمزاج (در زنان) ، بسيار سرد ، منجمد ، داراى اندکى تمايل جنسى [روانشناسى]: سردمزاج

 • سید
  1392/11/18 Friday, February 7, 2014

  having no sexual desire

 • سمیه
  1392/11/18 Friday, February 7, 2014

  f someone says that a woman is frigid, they mean that she does not easily become sexually aroused

 • مائده
  1392/12/01 Thursday, February 20, 2014

  The frigid zone -..............منطقه منجمد,منطقه افسرده

 • مائده
  1392/12/01 Thursday, February 20, 2014

  frighd manners ...اطوار خنک یا بــــــــــــی مزه

 • مائده
  1392/12/01 Thursday, February 20, 2014

  frigid Woman -- woman who is unresponsive sexually,

 • مائده
  1392/12/01 Thursday, February 20, 2014

  woman unable to achieve orgasm during SEXUAL intercourse ."

 • DB
  1392/12/20 Tuesday, March 11, 2014

  This house is frigid.

 • DB
  1392/12/20 Tuesday, March 11, 2014

  very very cold

 • ل
  1393/02/13 Saturday, May 3, 2014

  لیلاice

 • قاصدک
  1393/07/11 Friday, October 3, 2014

  Ice cream was very frigid

 • غزل
  1394/01/29 Saturday, April 18, 2015

  Showing little or no enthusiasm: Scientists gave the new theory a frigid reception.

 • امیرحسین
  1394/02/08 Tuesday, April 28, 2015

  very cold in temperature

 • م
  1394/02/13 Sunday, May 3, 2015

  frigid=( of a woman) not able to enjoy sex

 • م
  1394/02/13 Sunday, May 3, 2015

  frigid==very cold .....................................example: frigid air

 • م
  1394/02/13 Sunday, May 3, 2015

  frigid=frosty=not showing any feelings of friendship or kindness ......example: there was a frigid atmosphere in the room.

 • سیدابوالحسن
  1394/02/20 Sunday, May 10, 2015

  کدبندی حفظ کلمه: آب توی "فریزر" " " یخ" میزنه.

 • ar
  1394/04/22 Monday, July 13, 2015

  مرتبط = frigid zone - frigid manners-frigidaire

 • ar
  1394/04/22 Monday, July 13, 2015

  مشابه = the frigid zone - frigidly - frigidness

 • r**********y@g******l.com
  1394/06/27 Friday, September 18, 2015

  She has frigid manner with me recent ly

 • علی
  1394/09/24 Tuesday, December 15, 2015

  adj. cold; frozen; sexually unresponsive

 • احسان
  1394/12/14 Friday, March 4, 2016

  چند مثال ...a wellcome that was polite but frigid، his frigid reaction to our proposal، the frigid waters of the North Atlantic

 • احسان
  1394/12/14 Friday, March 4, 2016

  معنی جملات اخیر ...استقبالی که مودبانه ولی بسیار سرد بود، واکنش بسیار سرد او نسبت به پیشنهاد ما، آب‌های بسیار سرد شمال اقیانوس اطلس

 • احسان
  1394/12/27 Thursday, March 17, 2016

  very cold in temperature. "frigid water"

 • احسان
  1394/12/27 Thursday, March 17, 2016

  stiff or formal in behaviour or style. "the frigid elegance of the new Opera Bastille"

 • مجید
  1395/02/14 Tuesday, May 3, 2016

  Frigid : سرد و منجمد، کد برای یادگیری: از کلمه فریزر گرفته شده است.

 • مجید
  1395/02/14 Tuesday, May 3, 2016

  Brigid is frigid in Fridge freezer. = بریجد (نام دختر) در فریزر یخ زد (اگه بتونی سه بار تند پشت سرهم بگی جمله رو جایزه داری. خخخخخ)

 • پیمان
  1395/11/22 Friday, February 10, 2017

  The frigid gaze swung back to her.

 • پیمان
  1395/11/22 Friday, February 10, 2017

  His look was on of the frigid anger as he stormed out.

 • پیمان
  1395/11/22 Friday, February 10, 2017

  The frigid air would simply sneak under the house and ooze up through the cracks in the floor.

 • پیمان
  1395/11/22 Friday, February 10, 2017

  The prince again laughed his frigid laugh.

 • e**************6@g******l.com
  1397/10/11 Tuesday, January 1, 2019

  I don't like frigid air at all

 • محمدرضا
  1398/04/09 Sunday, June 30, 2019

  I do not like to marriage with a frigid woman .

 • محمدرضا
  1398/10/05 Thursday, December 26, 2019

  Tying her hair back , she pulled off her socks , took a deep breath and dove into the frigid lake .

 • محمدرضا
  1398/10/05 Thursday, December 26, 2019

  His look was one of frigid anger as he stormed out .

 • محمدرضا
  1398/10/05 Thursday, December 26, 2019

  She stepped out into the frigid morning , her boots sinking into the snow with a squeaking sound .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت