ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 26 100 1

معنی کلمه pain

معنی pain از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه pain

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • حامد
  1394/03/14 Thursday, June 4, 2015

  Pain is a feeling triggered in the nervous system

 • حامد
  1394/03/14 Thursday, June 4, 2015

  if you work hard you can gain something.so,if you don't pain yourself you cannot gain anything.= (no pain no gain)

 • Abbas
  1394/05/15 Thursday, August 6, 2015

  pain= undesireable feel

 • محمدعلي
  1394/07/29 Wednesday, October 21, 2015

  I had pain in my stomach!!

 • محمدعلي
  1394/09/10 Tuesday, December 1, 2015

  Stomach pain is really intolerable!

 • javad
  1394/10/03 Thursday, December 24, 2015

  kidney stones could be produce severe pain when move them

 • javad
  1394/10/03 Thursday, December 24, 2015

  acetaminophen , ibuprofen , diclofenac and gelofen have anti pain affect (analgesic)

 • محمدعلي
  1394/10/05 Saturday, December 26, 2015

  The reportedly information about HIV in our society is horrible and painful.Be observant!

 • محمدعلي
  1394/11/07 Wednesday, January 27, 2016

  His story in the life was painful!

 • احسان
  1395/01/19 Thursday, April 7, 2016

  highly unpleasant physical sensation caused by illness or injury. "she's in great pain"

 • احسان
  1395/01/19 Thursday, April 7, 2016

  mental suffering or distress. "the pain of loss

 • احسان
  1395/01/19 Thursday, April 7, 2016

  cause mental or physical pain to. "it pains me to say this

 • احسان
  1395/01/19 Thursday, April 7, 2016

  a feeling of physical suffering caused by injury or illness

 • مجید
  1395/03/09 Sunday, May 29, 2016

  a live to pain = حساس نسبت به درد

 • مجید
  1395/03/09 Sunday, May 29, 2016

  bodily pain = درد بدنى ،جسمى

 • مجید
  1395/03/09 Sunday, May 29, 2016

  chronic pain = درد مزم

 • مجید
  1395/03/09 Sunday, May 29, 2016

  exquisite pain = دردسخت ،دردشديد يا زياد

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  I'm in pain.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  I feel their pain.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  The pain has gone.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  I feel a pain here.

 • fataneh
  1397/07/13 Friday, October 5, 2018

  I was very painful because of my teeth= به دلیل خراب بودن دندانم درد زیادی کشیدم

 • محمدرضا
  1399/11/19 Sunday, February 7, 2021

  The pain in his arm became more and more intense .

 • محمدرضا
  1399/11/19 Sunday, February 7, 2021

  The thrills of joy and thrills of pain are undistinguishable .

 • محمدرضا
  1399/11/19 Sunday, February 7, 2021

  It was easy for us to recognize Martha's pain with the subject .

 • محمدرضا
  1399/11/19 Sunday, February 7, 2021

  Maybe he thinks I was in pain ; that you were hurting me !

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت