ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه short

معنی short از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه short

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نادر
  1392/09/27 Wednesday, December 18, 2013

  so simple word.

 • یوسف
  1392/12/17 Saturday, March 8, 2014

  my brother is short

 • وحید
  1394/02/13 Sunday, May 3, 2015

  The fence posts are all six inches short

 • قاسم
  1394/03/06 Wednesday, May 27, 2015

  short is a underwear cloth, isn't it?

 • محمدعلي
  1394/05/31 Saturday, August 22, 2015

  I think the short sentences would be more useful using by this web for teaching English to us!!!

 • محمدعلي
  1394/05/31 Saturday, August 22, 2015

  Also I am agree with قاسم about short.That is most available example!!!

 • محمدعلي
  1394/06/13 Friday, September 4, 2015

  We can use short way to reach our destination !!

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  measuring a small distance from end to end. "short dark hair"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  lasting or taking a small amount of time. "visiting London for a short break"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  (chiefly in sport) at, to, or over a relatively small distance. "you go deep and you go short"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  a drink of spirits served in a small measure. 2. a short film as opposed to a feature film.

 • مجید
  1395/01/21 Saturday, April 9, 2016

  short sighted = نزديک بين ،کوته بين ،ناشى از کوته نظرى

 • مجید
  1395/01/21 Saturday, April 9, 2016

  short-term memory = حافظه کوتاه مدت

 • مجید
  1395/01/21 Saturday, April 9, 2016

  the long and the short of it = انچه گفتنى است ،نتيجه کلى

 • مجید
  1395/01/21 Saturday, April 9, 2016

  to sell short = پيش فروش کردن

 • پیمان
  1395/12/08 Sunday, February 26, 2017

  Life's short.

 • پیمان
  1395/12/08 Sunday, February 26, 2017

  It's a short walk.

 • پیمان
  1395/12/08 Sunday, February 26, 2017

  I'm short of money.

 • پیمان
  1395/12/08 Sunday, February 26, 2017

  Tom gave a short talk.

 • محمدرضا
  1399/09/17 Monday, December 7, 2020

  This coat is too short on me .

 • محمدرضا
  1399/09/17 Monday, December 7, 2020

  May I go out for a short walk ?

 • محمدرضا
  1399/09/17 Monday, December 7, 2020

  I'm going to take a short break .

 • محمدرضا
  1399/09/17 Monday, December 7, 2020

  A rabbit has long ears and a short tail .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت