ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 29 100 1

معنی کلمه unique

معنی unique از مرجع آموزشی کلمات ضروری تافل به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه unique

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/06 Tuesday, March 26, 2013

  every human being is unique

 • سید عادل
  1392/01/26 Monday, April 15, 2013

  being the only one of its kind ............ unusually good and special .................... existing only in a particular place or in relation to a particular person or people

 • الهه
  1392/03/11 Saturday, June 1, 2013

  to be the only one of a kind, special

 • الهه
  1392/03/11 Saturday, June 1, 2013

  syn: rare

 • sepideh
  1394/04/23 Tuesday, July 14, 2015

  Being unique is so important for everyone

 • فائزه
  1394/04/30 Tuesday, July 21, 2015

  کدبندی: " اونی که" " منحصر به فرده" منظورمه!

 • محمدعلي
  1394/06/16 Monday, September 7, 2015

  Each of us show unique manner during life!!

 • محمدعلي
  1394/08/03 Sunday, October 25, 2015

  Tehran mayor has unique ability in destroying nature and history of the city!!

 • محمدعلي
  1394/08/24 Sunday, November 15, 2015

  Travel to Paris was a unique experience for us!

 • احسان
  1395/01/05 Thursday, March 24, 2016

  being the only one of its kind; unlike anything else. "the situation was unique in British politics"

 • احسان
  1395/01/05 Thursday, March 24, 2016

  synonyms: distinctive, individual, special, especial, idiosyncratic, quirky, eccentric, isolated

 • احسان
  1395/01/05 Thursday, March 24, 2016

  a unique person or thing. "some of Lamb's writings were so memorably beautiful as to be uniques in their class"

 • احسان
  1395/01/05 Thursday, March 24, 2016

  Being the only one of its kind; unlike anything else

 • محمدعلي
  1395/01/15 Sunday, April 3, 2016

  My teacher speech is a unique information concerning to its expert!

 • علی
  1395/01/31 Tuesday, April 19, 2016

  adj. singular, matchless, unequaled, rare

 • پیمان
  1395/12/19 Thursday, March 9, 2017

  What makes it so unique?

 • پیمان
  1395/12/19 Thursday, March 9, 2017

  These flowers have a unique smell.

 • پیمان
  1395/12/19 Thursday, March 9, 2017

  Everyone is unique.

 • پیمان
  1395/12/19 Thursday, March 9, 2017

  Language is unique to man.

 • مجید
  1396/08/11 Thursday, November 2, 2017

  unique factor = عامل يگانه

 • مجید
  1396/08/11 Thursday, November 2, 2017

  unique solution = راه حل منحصر بفرد

 • محمد مهدی
  1398/06/11 Monday, September 2, 2019

  each site is unique: DISTINCTIVE, individual, special, idiosyncratic; single, sole

 • محمد مهدی
  1398/06/11 Monday, September 2, 2019

  lone, unrepeated, unrepeatable, solitary, exclusive, rare, uncommon, unusual;

 • محمد مهدی
  1398/06/11 Monday, September 2, 2019

  a unique insight into history: REMARKABLE, special, singular, noteworthy

 • محمد مهدی
  1398/06/11 Monday, September 2, 2019

  notable, extraordinary; unequalled, unparalleled, unmatched, unsurpassed, incomparable;

 • محمدرضا
  1398/07/26 Friday, October 18, 2019

  Something may be almost unique .

 • محمدرضا
  1398/07/26 Friday, October 18, 2019

  I like unique persons .

 • محمدرضا
  1398/07/27 Saturday, October 19, 2019

  This carpet is unique .

 • محمدرضا
  1399/01/01 Friday, March 20, 2020

  His paintings were so unique as to require no signature for identification .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت