ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 33 100 1

معنی کلمه valid

معنی valid از مرجع آموزشی کلمات ضروری تافل به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه valid

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • soheil
  1391/12/27 Sunday, March 17, 2013

  validدر متون حقوقی به معنای معتبر، نافذ و صحيح نیز میباشد

 • سید عادل
  1392/01/22 Thursday, April 11, 2013

  meaning 2: [valid reason/argument/criticism etc] a reason, argument etc that is based on what is reasonable or sensible

 • سید عادل
  1392/01/22 Thursday, April 11, 2013

  example for meaning 2: Police officers must have a valid reason for stopping motorists

 • سید عادل
  1392/01/22 Thursday, April 11, 2013

  meaning 3: a "valid password, ID etc" is one that will be accepted by a computer system [≠ invalid

 • سید عادل
  1392/01/22 Thursday, April 11, 2013

  validity .....> noun [uncountable] ==> I would question the validity of that statement

 • behi
  1392/05/31 Thursday, August 22, 2013

  his speech dont have any validity

 • هدیه
  1392/11/16 Wednesday, February 5, 2014

  نافذ ، قابل قبول ، قوى ، سالم ، معتبر ، قانونى ، درست ، صحيح ، داراى اعتبار ، موثر [قانون ـ فقه]: معتبر ، نافذ [بازرگانى]: قابل اطمينان ، درست [علوم نظامى]: صحت دار

 • مائده
  1392/12/11 Sunday, March 2, 2014

  valid as of=can be used as of

 • مژگان
  1393/04/01 Sunday, June 22, 2014

  valid is adjective

 • امیرحسین
  1394/02/07 Monday, April 27, 2015

  If something like a ticket or a cheque is valid, you can use it and other people will accept it===> Your bus ticket is valid for one week.

 • امیرحسین
  1394/02/07 Monday, April 27, 2015

  authoritative

 • عباس
  1394/03/05 Tuesday, May 26, 2015

  a valid criticism: WELL FOUNDED, sound, reasonable, rational, logical, justifiable, defensible, viable, bona fide; cogent, effective, powerful, convincing, credible, forceful, strong, weighty. a valid contract: LEGALLY BINDING, lawful, legal, official, signed and sealed, contractual; in force, in effect, effective.

 • mary
  1394/04/27 Saturday, July 18, 2015

  opp: invalid

 • mary
  1394/04/27 Saturday, July 18, 2015

  noun: validity

 • javad
  1394/07/08 Wednesday, September 30, 2015

  justified

 • علی
  1394/11/28 Wednesday, February 17, 2016

  adj. legitimate, legally acceptable, not expired; based; logical, well-founded

 • N
  1394/12/21 Friday, March 11, 2016

  Producing the desired results

 • احسان
  1394/12/22 Saturday, March 12, 2016

  a valid deed قباله‌ی معتبر pre-revolutionary passports are no longer valid پاسپورت‌های پیش از انقلاب دیگر معتبر نیست. some moral principles are valid in every age and country برخی اصول اخلاقی در تمام ادوار و کشورها ارزشمند است.

 • احسان
  1394/12/22 Saturday, March 12, 2016

  each science has its own valid methods هر علمی روش‌های موثر خودش را دارا است. if writing is no longer a valid medium, the film may replace it اگر نگارش دیگر وسیله‌ی موثری نباشد فیلم جای آن را خواهد گرفت.

 • احسان
  1394/12/22 Saturday, March 12, 2016

  1. Well grounded; just: a valid objection. 2. Producing the desired results; efficacious: valid methods. 3. Having legal force; effective or binding: a valid title. 4. Logic

 • پیمان
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  How long is this visa valid?

 • پیمان
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  I think Tom has a valid point.

 • پیمان
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  Please validate this ticket.

 • پیمان
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  This is a valid point of view.

 • f
  1397/08/19 Saturday, November 10, 2018

  مترادف
  valid, reliable, authentic, credible, authoritative, creditable

 • محمدرضا
  1398/03/15 Wednesday, June 5, 2019

  Her absence was valid .
  غیبتش موجه بود

 • محمد مهدی
  1398/06/02 Saturday, August 24, 2019

  a valid criticism: WELL FOUNDED, sound, reasonable, rational, logical, justifiable, defensible, viable, bona fide;

 • محمد مهدی
  1398/06/02 Saturday, August 24, 2019

  cogent, effective, powerful, convincing, credible, forceful, strong, weighty.

 • محمد مهدی
  1398/06/02 Saturday, August 24, 2019

  a valid contract: LEGALLY BINDING, lawful, legal, official, signed and sealed, contractual;

 • محمد مهدی
  1398/06/02 Saturday, August 24, 2019

  in force, in effect, effective.

 • محمدرضا
  1399/01/01 Friday, March 20, 2020

  The definition of valid is something effective , legally binding or able to withstand objection .

 • محمدرضا
  1399/01/01 Friday, March 20, 2020

  An example of valid is a driver's license that hasn't expired .

 • محمدرضا
  1399/01/01 Friday, March 20, 2020

  An example of valid is someone giving evidence that proves an argument .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت