ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 21 100 1

معنی کلمه Accept

معنی Accept از مرجع آموزشی کلمات پرکاربرد به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Accept

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • پیمان
  1395/09/04 Thursday, November 24, 2016

  opposite of decline

 • مجید
  1397/12/07 Tuesday, February 26, 2019

  accept as true : همراه با حرف اضافه(of)به معنی پذیرفتن /قبول کردن استفاده می شود

 • مجید
  1397/12/07 Tuesday, February 26, 2019

  the optio to accept or reject = اختيار قبول يا رد

 • مجید
  1397/12/07 Tuesday, February 26, 2019

  to take something that someone offers you, or to agree to do something that someone asks you to do
  ≠ refuse

 • مجید
  1397/12/07 Tuesday, February 26, 2019

  to decide that there is nothing you can do to change a difficult and unpleasant situation or fact and continue with your normal life

 • محمد مهدی
  1398/03/13 Monday, June 3, 2019

  receive

 • محمد مهدی
  1398/03/13 Monday, June 3, 2019

  agree

 • محمد مهدی
  1398/03/13 Monday, June 3, 2019

  consent

 • محمد مهدی
  1398/03/13 Monday, June 3, 2019

  he accepted a pen as a present: RECEIVE, take, get, gain, obtain, acquire.

 • علیرضا
  1398/05/02 Wednesday, July 24, 2019

  They were free for accept it.

 • سمیه
  1398/05/10 Thursday, August 1, 2019

  admit, embrace, receive, allow,listen, hear, vouchsafe

 • سمیه
  1398/05/10 Thursday, August 1, 2019

  admit, embrace, receive, allow, listen, hear, marticulate

 • محمدرضا
  1399/03/07 Wednesday, May 27, 2020

  You were ready to accept that fact already .

 • محمدرضا
  1399/03/07 Wednesday, May 27, 2020

  It was still hard to accept what they had done .

 • محمدرضا
  1399/03/07 Wednesday, May 27, 2020

  Snuggling close , she lifted her face to accept his kiss .

 • محمدرضا
  1399/03/07 Wednesday, May 27, 2020

  Sometimes we have to accept change , if we want to move forward .

 • در حال مهاجرت
  1401/07/04 Monday, September 26, 2022

  We now accept cell phones and laptops as commonplaces of everyday life.

 • در حال مهاجرت
  1401/07/04 Monday, September 26, 2022

  If the professor agrees to accept the students, they apply for admission.

 • در حال مهاجرت
  1401/07/04 Monday, September 26, 2022

  She has shown an unaccountable reluctance to accept their offer.

 • در حال مهاجرت
  1401/08/18 Wednesday, November 9, 2022

  Give her a little time to accept the idea.

 • venus
  1402/05/26 Thursday, August 17, 2023

  I accept that this is problem serious but I don’t aggre with your idea for solution it

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت