ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 38 100 1

معنی کلمه source

معنی source از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه source

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/02/15 Sunday, May 5, 2013

  a thing, place, activity etc that you get something from ==> They get their money from various sources

 • سید عادل
  1392/02/15 Sunday, May 5, 2013

  2. a person, book, or document that supplies you with information ==> Ive heard from reliable sources that the company is in trouble

 • سید عادل
  1392/02/15 Sunday, May 5, 2013

  3. the cause of something, especially a problem, or the place where it starts ==> Weve found the source of the trouble

 • علی
  1393/03/19 Monday, June 9, 2014

  4. supplier, reference

 • ali
  1393/05/17 Friday, August 8, 2014

  Source code of our program was full of defect. We don't know the source of this trouble yet.

 • سیدابوالحسن
  1394/03/03 Sunday, May 24, 2015

  کد بندی کلمه برای حفظ: "سوس" "منبع" چربی است.

 • محمدعلي
  1394/06/01 Sunday, August 23, 2015

  We should preserve sources of energy!!

 • سمیهa
  1394/06/28 Saturday, September 19, 2015

  origin; starting point; source code (Computers)

 • سمیهa
  1394/06/28 Saturday, September 19, 2015

  originate from; reveal the origin of something; obtain from a particular supplier

 • محمدعلي
  1394/06/30 Monday, September 21, 2015

  Sun is a immense power source!!

 • رسول
  1394/08/08 Friday, October 30, 2015

  water source, energy source,

 • رسول
  1394/08/08 Friday, October 30, 2015

  source phonetic is like sous

 • محمدعلي
  1394/08/08 Friday, October 30, 2015

  We followed the river up to its source!

 • محمدعلي
  1394/08/11 Monday, November 2, 2015

  Water is the most important source of life!

 • Abbas
  1394/08/26 Tuesday, November 17, 2015

  our speaks must have logical and source.صحبتهای ما باید منطقی و با منبع باشد

 • محمدعلي
  1394/08/27 Wednesday, November 18, 2015

  We need some sources of energy and food to mount toward the peak!

 • علی
  1394/11/07 Wednesday, January 27, 2016

  n. origin; starting point; source code (Computers)

 • علی
  1394/11/07 Wednesday, January 27, 2016

  v. originate from; reveal the origin of something; obtain from a particular supplier

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  a place, person, or thing from which something originates or can be obtained. "mackerel is a good source of fish oil"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  synonyms: origin, place of origin

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  a body or process by which energy or a particular component enters a system. "major sources and sinks exist for atmospheric oxygen"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  obtain from a particular source. "each type of coffee is sourced from one country"

 • مجید
  1395/04/06 Sunday, June 26, 2016

  natural sources = منابع طبيعى

 • مجید
  1395/04/06 Sunday, June 26, 2016

  revenue sources = منابع درامد

 • مجید
  1395/04/06 Sunday, June 26, 2016

  sources law = قانون ـ فقه : منابع حقوق

 • مجید
  1395/04/06 Sunday, June 26, 2016

  renewable sources = مابع تجدیدپذیر

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  I can't reveal my source.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  I heard it from a reliable source.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  The source of the fire is unknown.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Where is the source of this river?

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  a place, person, or thing from which something originates or can be obtained.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  "mackerel is a good source of fish oil"

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  a body or process by which energy or a particular component enters a system.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  "major sources and sinks exist for atmospheric oxygen"

 • محمدرضا
  1399/07/09 Wednesday, September 30, 2020

  So far , she seemed to be his best source of information , anyway .

 • محمدرضا
  1399/07/09 Wednesday, September 30, 2020

  Unable to discern the source of his objection , she finally turned an inquisitive gaze on him .

 • محمدرضا
  1399/07/09 Wednesday, September 30, 2020

  As she watched her life source drizzle into the bladder , she felt a familiar sense of loss .

 • محمدرضا
  1399/07/09 Wednesday, September 30, 2020

  She was too traumatized and he too busy to deal with another source of drama .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت