ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 40 100 1

معنی کلمه ignore

معنی ignore از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه ignore

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/02/15 Sunday, May 5, 2013

  to intentionally not listen or give attention to ==> I smiled at him but he just ignored me

 • لیلی
  1393/05/10 Friday, August 1, 2014

  neglect

 • b******e@y******o.com
  1393/09/15 Saturday, December 6, 2014

  He ignores her mistakes

 • اصغر
  1394/04/01 Monday, June 22, 2015

  do not ignore the core when you eat fruit more and more.

 • محمدعلي
  1394/05/08 Thursday, July 30, 2015

  What's the difference between ignore and neglect?!

 • Abbas
  1394/06/12 Thursday, September 3, 2015

  we should ignore their mistakes past.ما باید اشتباهات گذشته دیگران را نادیده بگیریم

 • اصغر
  1394/06/13 Friday, September 4, 2015

  با اجازه ی آقای سید ابوالحسن: کدبندی برای به خاطر سپردن کلمه: او سر سفره ی صبحانه به اگ(egg) توجه نمی کنه.

 • اصغر
  1394/06/13 Friday, September 4, 2015

  refuse to take notice of or acknowledge; disregard intentionally.

 • اصغر
  1394/06/13 Friday, September 4, 2015

  synonyms: disregard, take no notice of, pay no attention to, pay no heed to, turn a blind eye to, turn a deaf ear to, tune out; snub, slight, spurn, shun, disdain, look right through, pass over, look past, give someone the brush-off, give someone the cold shoulder; set aside, pay no attention to, take no account of, break, contravene, fail to comply with, fail to observe, disregard, disobey, breach, defy, flout, pooh-pooh

 • محمدعلي
  1394/06/13 Friday, September 4, 2015

  How can we ignore our big mistake that had been take place previously !!?

 • محمدعلي
  1394/06/14 Saturday, September 5, 2015

  We shouldn't ignore the goodness by the others!!

 • سمیهa
  1394/06/25 Wednesday, September 16, 2015

  تجاهل‌ كردن‌، ناديده‌پنداشتن‌، چشم‌ پوشيدن‌، رد كردن‌،بي‌ اساس‌ دانستن‌، برسميت‌ نشناختن‌

 • سمیهa
  1394/06/25 Wednesday, September 16, 2015

  v. disregard, overlook, refuse to recognize; reject, refuse (Law)

 • محمدعلي
  1394/06/26 Thursday, September 17, 2015

  Ignorance is one of the god's mercy for human!!

 • محمدعلي
  1394/07/11 Saturday, October 3, 2015

  I can not ignore immense impolite !!

 • محمدعلي
  1394/08/06 Wednesday, October 28, 2015

  Ignore your child's mistake kindly!

 • عبدالغفور
  1394/09/02 Monday, November 23, 2015

  we shouldnt ignore the facts in our life.

 • عبدالغفور
  1394/09/02 Monday, November 23, 2015

  معنی جمله قبل: ما نباید حقایق رو تو زندگی مون نادیده بگیریم.

 • محمدعلي
  1394/09/03 Tuesday, November 24, 2015

  We shouldn't ignore help in the time of need!

 • علی
  1394/11/06 Tuesday, January 26, 2016

  v. disregard, overlook, refuse to recognize; reject, refuse (Law)

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  refuse to take notice of or acknowledge; disregard intentionally. "he ignored her outraged question"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  synonyms: disregard, take no notice of, pay no attention to, pay no heed to, pass over, shut one's eyes to, be oblivious to, turn a blind eye to, turn a deaf ear to, brush aside, shrug off, push aside, never mind

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  fail to consider (something significant). "the rules ignore one important principle of cricket"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to intentionally not listen or give attention to

 • الهام
  1395/03/10 Monday, May 30, 2016

  reject, neglet

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  to deliberately pay no attention to something that you have been told or that you know about

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  to behave as if you had not heard or seen someone or something The phone rang, but she ignored it.

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  to pay too little/no attention to something

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  to refuse to give someone any love or attention

 • پیمان
  1395/12/25 Wednesday, March 15, 2017

  Tom ignored me.

 • پیمان
  1395/12/25 Wednesday, March 15, 2017

  I'll ignore that.

 • پیمان
  1395/12/25 Wednesday, March 15, 2017

  Ignore Tomes request.

 • پیمان
  1395/12/25 Wednesday, March 15, 2017

  Ignore what Tom said.

 • هرمز
  1397/04/20 Wednesday, July 11, 2018

  We should ignor negative thinks

 • r*************t@y******o.com
  1398/04/11 Tuesday, July 2, 2019

  Ignoring the rules has a severe punishment.

 • سمیه
  1398/05/08 Tuesday, July 30, 2019

  disregard, dissemble, repent

 • محمدرضا
  1399/06/27 Thursday, September 17, 2020

  She was trying hard to ignore the sensations in her body .

 • محمدرضا
  1399/06/27 Thursday, September 17, 2020

  Yet , in spite of the obstacles , it seemed utterly sinful to ignore the potential .

 • محمدرضا
  1399/06/27 Thursday, September 17, 2020

  Unlike the others whose paths she'd crossed earlier , he didn't ignore her .

 • محمدرضا
  1399/06/27 Thursday, September 17, 2020

  On the other hand, many evolutionists ignore the certainty that there must be a continuum in any real evolutionary process .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت