ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 44 100 1

معنی کلمه rage

معنی rage از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه rage

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/02/08 Sunday, April 28, 2013

  a strong feeling of uncontrollable anger ==> His face was red with rage

 • e**********0@y******o.com
  1392/02/17 Tuesday, May 7, 2013

  RAGE {VERB } AT/AGAINST/ ABOUT SB/STH = TO SHOW THAT YOU ARE VERY ANGRY ABOUT STH OR WITH SB,ESPECIALLY BY SHOUTING : HE RAGED AGAINST OF INJUSTICE OF IT ALL.

 • e**********0@y******o.com
  1392/02/17 Tuesday, May 7, 2013

  raging {adj} = very severe or extreme : a raging toothache

 • e**********0@y******o.com
  1392/02/17 Tuesday, May 7, 2013

  she fell into a rage and threw all of dishes out of the window : او از کوره در رفت و تمام ظرفهارو به بیرون پرت کرد.

 • e**********0@y******o.com
  1392/02/17 Tuesday, May 7, 2013

  a rage fo power = میل شدید به قدرت a rage to live = اشتیاق مفرط به زندگی

 • مهسا
  1392/04/15 Saturday, July 6, 2013

  anger

 • لیلی
  1393/04/18 Wednesday, July 9, 2014

  angry

 • سیدابوالحسن
  1394/02/16 Wednesday, May 6, 2015

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " رگِ" " خشم "م زده بالا.

 • ar
  1394/04/25 Thursday, July 16, 2015

  مشابه = a paroxysm of rage

 • ar
  1394/04/25 Thursday, July 16, 2015

  مشابه = fall into a rage

 • ar
  1394/04/25 Thursday, July 16, 2015

  مشابه = he has a rage for money - frenzied rage

 • علی
  1394/05/25 Sunday, August 16, 2015

  anger, fury

 • javad
  1394/06/13 Friday, September 4, 2015

  it is better control of yourself when you are rage

 • سمیهa
  1394/06/19 Thursday, September 10, 2015

  خروشيدن‌، ميل‌ مفرط، خشمناك‌ شدن‌،غضب‌ كردن‌، شدت‌ داشتن‌

 • سمیهa
  1394/06/19 Thursday, September 10, 2015

  anger, fury; instance of violent weather (of the wind, waves, etc.); desire, passion

 • javad
  1394/06/20 Friday, September 11, 2015

  oposition of freindly

 • محمدعلي
  1394/07/26 Sunday, October 18, 2015

  The sadly occurrences and stressful conditions that are happened in my life caused a kind of rage in my behavior!!

 • علی
  1394/11/05 Monday, January 25, 2016

  n. anger, fury; instance of violent weather (of the wind, waves, etc.); desire, passion

 • علی
  1394/11/05 Monday, January 25, 2016

  v. be furiously angry, behave furiously, be irate

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  violent uncontrollable anger. "her face was distorted with rage"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  synonyms: temper, fit of rage/fury/anger/temper, fit of bad/ill temper, towering rage, bad temper, pet, fit of pique, tantrum, fury, frenzy of rage/anger, rampage, paroxysm of rage/anger, passion, bad mood, mood

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  a vehement desire or passion. "a rage for absolute honesty informs much western art"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  feel or express violent uncontrollable anger. "he raged at the futility of it all"

 • الهام
  1395/03/01 Saturday, May 21, 2016

  anger

 • محمدعلي
  1395/03/02 Sunday, May 22, 2016

  We should be able to control our rage even against an actually rude person!

 • پیمان
  1395/12/24 Tuesday, March 14, 2017

  He was raging mad.

 • پیمان
  1395/12/24 Tuesday, March 14, 2017

  He flew into a rage.

 • پیمان
  1395/12/24 Tuesday, March 14, 2017

  He is boiling with rage.

 • پیمان
  1395/12/24 Tuesday, March 14, 2017

  He was trembling with rage.

 • یوسف
  1397/07/20 Friday, October 12, 2018

  Rage of angry bird

 • یوسف
  1397/08/16 Wednesday, November 7, 2018

  craze,

 • یوسف
  1397/08/16 Wednesday, November 7, 2018

  passion,

 • یوسف
  1397/08/16 Wednesday, November 7, 2018

  fashion, taste,

 • ابراهیم
  1397/10/30 Sunday, January 20, 2019

  Rage makes us unable to make the right decisions.

 • علی
  1397/11/01 Monday, January 21, 2019

  controlling of rage improve social security in the people

 • soheil
  1398/03/05 Sunday, May 26, 2019

  rage of mosquito in habasheh خشم پشه در حبشه

 • محمدرضا
  1399/07/14 Monday, October 5, 2020

  He gave a strangled cry of rage and pain in response .

 • محمدرضا
  1399/07/14 Monday, October 5, 2020

  His rage simmered , yet he couldn't maintain the rage when faced with the sudden need to think .

 • محمدرضا
  1399/07/14 Monday, October 5, 2020

  One part of the teaser needs to be seductive , another needs to convey fear , while a third needs to convey rage and anger .

 • محمدرضا
  1399/07/14 Monday, October 5, 2020

  The princess gave way to paroxysms of rage , in which she was guilty of acts of atrocious violence .

 • Peiman
  1401/11/02 Sunday, January 22, 2023

  He flew into an abusive rage when he saw it.

 • Peiman
  1401/11/02 Sunday, January 22, 2023

  His face twisted in rage as he reached for her again.

 • Peiman
  1401/11/02 Sunday, January 22, 2023

  Her face contorted with rage, and her eyes blackened.

 • Peiman
  1401/11/02 Sunday, January 22, 2023

  Sarah could see the rage had left.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت