ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 43 100 1

معنی کلمه obvious

معنی obvious از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه obvious

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • علی محمد
  1392/01/27 Tuesday, April 16, 2013

  obvious/adjective

 • سید عادل
  1392/02/07 Saturday, April 27, 2013

  easy to notice or understand ==> It was obvious that Gina was lying

 • e**********0@y******o.com
  1392/02/17 Tuesday, May 7, 2013

  obviously {adverb } He was in tears and obviously very upset.

 • مهسا
  1392/04/11 Tuesday, July 2, 2013

  clear

 • هانا
  1393/05/20 Monday, August 11, 2014

  clear; unmistakable; apparent, evident; plain

 • n******d@g******l.com
  1393/07/22 Tuesday, October 14, 2014

  clearly

 • سیدابوالحسن
  1394/02/14 Monday, May 4, 2015

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " آب وایس" " روشن " و زلال باشِد . (به لهجه شیرین اصفهانی)

 • اصغر
  1394/03/31 Sunday, June 21, 2015

  your cues are not abvious!

 • ar
  1394/04/26 Friday, July 17, 2015

  مشابه = it is obvious that

 • ar
  1394/04/26 Friday, July 17, 2015

  مشابه = obviousness - obviously

 • محمدعلي
  1394/05/14 Wednesday, August 5, 2015

  It is obvious nobody would enrich without many hardship during life!!!

 • سمیهa
  1394/06/16 Monday, September 7, 2015

  اشكار، هويدا، معلوم‌، واضح‌، بديهي‌، مرئي‌، مشهود

 • سمیهa
  1394/06/16 Monday, September 7, 2015

  adj. clear; unmistakable; apparent, evident; plain

 • محمدعلي
  1394/06/17 Tuesday, September 8, 2015

  The cost of all goods is enhanced obviously !!

 • الهام
  1394/09/16 Monday, December 7, 2015

  It is obvious that we need your aid.

 • محمدعلي
  1394/09/17 Tuesday, December 8, 2015

  It's obvious that Barcelona will be champion in this season!

 • علی
  1394/11/05 Monday, January 25, 2016

  adj. clear; unmistakable; apparent, evident; plain

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  easily perceived or understood; clear, self-evident, or apparent. "unemployment has been the most obvious cost of the recession"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  synonyms: clear, plain, plain to see, crystal clear, evident, apparent, manifest, patent, conspicuous, pronounced, transparent, clear-cut, palpable, prominent, marked, decided, salient, striking, distinct, bold, noticeable, perceptible, perceivable, visible, discernible, detectable, observable, tangible, recognizable

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  predictable and lacking in subtlety. "it was an obvious remark to make"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  easy to see, recognize, or understand

 • الهام
  1395/02/29 Wednesday, May 18, 2016

  clear

 • الهام
  1395/02/29 Wednesday, May 18, 2016

  it is obvious that you are lying

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  it is obvious that = اشکار يا بديهى است که

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  easy to notice or understand ex. The obvious way of reducing pollution is to use cars less

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  behaving in a way that shows you want something very badly, when other people think this behaviour is not suitable ex. I know you really like him, but you don't have to be so obvious about it.

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  state the obvious; to say something that is already obvious so it is not necessary to say it ex. It is stating the obvious, but regular measurement of blood pressure is essential in older people

 • پیمان
  1395/12/24 Tuesday, March 14, 2017

  It seems obvious.

 • پیمان
  1395/12/24 Tuesday, March 14, 2017

  It's obvious that he lied.

 • پیمان
  1395/12/24 Tuesday, March 14, 2017

  You are just stating the obvious.

 • پیمان
  1395/12/24 Tuesday, March 14, 2017

  It seems obvious that he is sick.

 • یوسف
  1397/08/16 Wednesday, November 7, 2018

  evident, 

 • یوسف
  1397/08/16 Wednesday, November 7, 2018

  apparent,

 • یوسف
  1397/08/16 Wednesday, November 7, 2018

  manifest,

 • یوسف
  1397/08/16 Wednesday, November 7, 2018

  patent, 

 • محمدرضا
  1399/06/19 Wednesday, September 9, 2020

  The answer was as obvious as it was embarrassing .

 • محمدرضا
  1399/06/19 Wednesday, September 9, 2020

  But it is obvious to me that we can end war .

 • محمدرضا
  1399/06/19 Wednesday, September 9, 2020

  It was obvious the discussion , such as it had been , was over .

 • محمدرضا
  1399/06/19 Wednesday, September 9, 2020

  It was too dark to see his expression , but it was obvious he was watching her .

 • Peiman
  1401/10/10 Saturday, December 31, 2022

  But it is obvious to me that we can end war.

 • Peiman
  1401/10/10 Saturday, December 31, 2022

  In that moment of obvious joy, Alondra barely had an accent.

 • Peiman
  1401/10/10 Saturday, December 31, 2022

  The answer was as obvious as it was embarrassing.

 • Peiman
  1401/10/10 Saturday, December 31, 2022

  It will be so obvious, even you will see it.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت