ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه worthwhile

توسعه کلمه worthwhile

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  if something is worthwhile, it is important or useful, or you gain something from it := He wanted to do a worthwhile job

 • نام : سید عادل

  it is worthwhile to do something := I thought it was worthwhile to clarify the matter

 • نام : سید عادل

  it is worthwhile doing something := It wasnt worthwhile continuing with the project

 • نام : نرگس

  a worthwhile activity

 • نام : ژاله

  noun: worthwhileness

 • نام : alireza

  time is worthwihle, so dont waste it.

 • نام : ehsan

  benefit

 • نام : behi

  Doing volunteer work to help others is truly worthwhile

 • نام : احمد

  syn

 • نام : احمد

  syn:valuable

 • نام : احمدرضا

  usefull

 • نام : مژگان - Architect

  it is worthwhile to do something.........EXAMPLE: it is WORTHWHILE to clarify the matter

 • نام : وحید

  I wanted to do my bit for a worthwhile charity

 • نام : عباس

  When worthwhile is used attributively (i.e. before the noun) it is always written as one word: a worthwhile cause. However, when it is used predicatively (i.e. it stands alone and comes after the verb) it may be written as either one or two words: we didn't think it was worthwhile or worth while.

 • نام : محمدعلي

  This web is worthwhile for the person who want to learn English !

 • نام : محمدعلي

  For reaching any worthwhile succession we should work more and more!!

 • نام : امیرحسین

  worth the time, money, or effort spent; of value or importance.

 • نام : علی

  adj. rewarding, beneficial, profitable

 • نام : N

  Sufficiently valuable or important to be worth one's time, effort, or interest

 • نام : احسان

  "extra lighting would make a worthwhile contribution to road safety"

 • نام : احسان

  synonyms: valuable, of value, worth it, worth the effort, useful, of use, usable, of service, beneficial, rewarding, advantageous, positive, helpful, of help, of assistance, purposeful, profitable, gainful, fruitful, productive, constructive, effective, efficacious, effectual, justifiable, significant, important, substantial, meaningful, worthy

 • نام : احسان

  When the adjective worthwhile is used attributively (i.e. before the noun) it is always written as one word: a worthwhile cause.

 • نام : احسان

  important enough to put your time and energy into it.

 • نام : حسن

  Your kindly behavior is worthwhile to me

 • نام : محمدعلي

  Pledge of a spouses to their matrimony is worthwhile!

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  worth while

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  با ارزش

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  با ارزش

 • نام : رضا

  benefit

 • نام : پیمان

  Some genetic tests are worthwhile, some are not.

 • نام : پیمان

  Is it worthwhile to build bridge here?

 • نام : پیمان

  How to make work meetings worthwhile?

 • نام : پیمان

  of value of importance.

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت بصورت ساده‌تر ==> وُ رثْ وایل

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت