ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه wholesale

توسعه کلمه wholesale

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : ژاله

  syn as a noun: the selling of goods in large quantities syn as a adtective: extensive متضاد: retail

 • نام : Reza

  on a large scale

 • نام : sahand_z@hotmail.com

  wholesale of goods usually, are benefical and sasonal with fer to retail business.

 • نام : سید عادل

  meaning 1: relating to the business of selling goods in large quantities at low prices to other businesses, rather than to the general public [ retail] ==> wholesale prices

 • نام : سید عادل

  meaning 2: [usually before noun] affecting almost everything or everyone, and often done without any concern for the results

 • نام : سید عادل

  EXAMPLE FOR MEANING 2: This company will not be successful until there are wholesale changes

 • نام : سید عادل

  wholesale (adverb) ==> I can get it for you wholesale

 • نام : زهرا

  wholesale ‎≠‎ retail

 • نام : کیوان

  wholesaler (noun) : a person or company who sells good wholesale

 • نام : shokouh

  بسیار عالی و مفید است

 • نام : امیرحسین

  1.(adverb) : being sold in large quantities to be retailed by others.==> bottles from this region sell wholesale at about $72 a case.2( noun ): the selling of goods in large quantities to be retailed by others.==> The Nictus group includes property, carpet wholesale , carpet retail, motor industry and short term insurance companies. 3.(adjective ) done on a large scale; extensive. ==>the wholesale destruction of the natural order.==> synonyms: extensive, widespread, large-scale, wide-ranging, comprehensive, total, mass, indiscriminate.4.( verb )sell (goods) in large quantities at low prices to be retailed by others. ===>At the time we weren't selling textbooks, just wholesaling them out to textbook dealers.

 • نام : م

  we buy the building materials wholesale.( wholesale adverb)

 • نام : م

  wholesale prices

 • نام : م

  the wholesale slaughter of innocent people

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی کلمه برای حفظ: "حسین" " عمده فروش" ه.

 • نام : sepideh

  « wholesale » عمده فروشی، بطور یکجا، عمده فروشی کردن [ دیکشنری | واژه یاب ]

 • نام : ar

  مرتبط = wholesale price index

 • نام : ar

  مشابه = wholesale banking

 • نام : ar

  مشابه = tour wholesaler, wholesale travel agent

 • نام : mehdi

  less than retail in price

 • نام : لیلا

  in large quantity

 • نام : لیلا

  wholesale banking

 • نام : علی

  adv. on a large scale; in large quantities; at a wholesale price

 • نام : علی

  adj. pertaining to or engaged in the sale of goods to retailers in mass quantities; being on a large scale

 • نام : علی

  n. sale of goods to retailers in mass quantities

 • نام : احسان

  چند عبارت... wholesale prices, a wholesale merchant, wholesale criticism, the wholesale massacre of civilians, at wholesale

 • نام : احسان

  معانی عبارات بالا: قیمتهای عمده فروشی، تاجر عمده فروش، انتقاد گسترده، کشتار همگانی غیرنظامی ها، به قیمت عمده فروشی

 • نام : احسان

  the business of selling of goods in large quantities and at low prices, typically to be sold on by retailers at a profit. "if you want to sell large expensive pieces then wholesale is probably not the way to go"

 • نام : احسان

  being sold to retailers in large quantities and at low prices. "bottles from this region sell wholesale at about £72 a case"

 • نام : مجید

  to sell (by)wholesale = عمده فروختن ،يکجا فروختن

 • نام : مجید

  wholesale massacre/a wholesale slaughhter = کشتارهمه باهم ،قتل عام ،کشتارعمومى

 • نام : مجید

  wholesaler = عمده فروش ،بنکدار

 • نام : مجید

  wholeseller = عمده فروش

 • نام : پیمان

  That's the problem with buying wholesale.

 • نام : پیمان

  There's been an increase in wholesale price.

 • نام : پیمان

  The wholesalers might try to back out of the deal.

 • نام : پیمان

  There's been a corresponding increase in wholesale prices.

 • نام : یوسف

  Wholesale vs Retailsale

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت