ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه well-suited

توسعه کلمه well-suited

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  right or appropriate for a particular person, purpose, or situation ==> the job is well suited to your abilities and experience

 • نام : الهه

  syn: compatible

 • نام : رضا

  می پسندم

 • نام : رضا

  10

 • نام : هادی

  Suitable = درخور، مناسب، شایسته

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " وِِل کن سویتا" " متناسب " تعداد افراد ما نیست.

 • نام : محمدعلي

  Well-suited clothes are necessary for the gentle mans !!

 • نام : محمدعلي

  Every action required well-suited reaction!!

 • نام : محمدعلي

  Her kindliness is well suited for her husband!

 • نام : javad

  suitable, good,competent, worthy

 • نام : محمدعلي

  Entering in an avenue brawl isn't well suited for us!

 • نام : الهام

  Her style is well suited to her job.

 • نام : احسان

  very well suited for some purpose or situation

 • نام : احسان

  This was a job to which he seemed well suited.

 • نام : احسان

  This diet is suited to anyone who wants to lose weight fast.

 • نام : علی

  to have the right qualities to do something:

 • نام : bakhh37@gmail.com

  suitable for all ages

 • نام : bakhh37@gmail.com

  suitable for all ages

 • نام : پیمان

  She was well-suited to me.

 • نام : پیمان

  late 1950s, Lisp is an elegant language well-suited for pro-.

 • نام : پیمان

  I sail’d with the Pyrates for more than two Years, Horatio said, feeling the Pyrate Life well-suited to my Temper and seeing no Need of any other Life.

 • نام : پیمان

  While I’m only beautiful? How is that a well-suited couple? Paramita said jokingly, once she was sure that the older lady was out of sight.

 • نام : سینا

  fit

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت