ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه vital

توسعه کلمه vital

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  economic stability is vitally important

 • نام : سید عادل

  extremely important and necessary for something to succeed or exist [= crucial] :=The work she does is absolutely vital

 • نام : سید عادل

  only before noun) necessary in order to keep you alive := the bodys vital processes

 • نام : راحله

  syn= indispensable, essential, significant

 • نام : راحله

  vitality (n), vitally (adv)

 • نام : Mim

  vital has a different meaning from vitality; vital means necessary for success but vitality means energy and strength. So the example here in this page isnt true for vital.

 • نام : alireza

  very important

 • نام : alireza

  essential

 • نام : ژاله

  syn: necessary-essential

 • نام : fateme

  vital:adj/lively/he had never felt so vital and full of live

 • نام : sanaz

  thank you Mim

 • نام : سارا

  a vital question/of vital importance

 • نام : غزل

  meaning1: essential; of the greatest importance. -----Ex: Speed is vital to the success of our plan

 • نام : غزل

  meaning 2: lively and energetic.-------Ex: a vital person/personality.

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( زندگی" بی طلا" نمیشه- طلا "حیاتیه" همیشه.

 • نام : عباس

  absolutely necessary; essential. ▶indispensable to the continuance of life: the vital organs.

 • نام : عباس

  full of energy; lively.

 • نام : عباس

  noun (vitals) the body's important internal organs.

 • نام : sara

  syn:essensial,necassary,obligatory

 • نام : محمدعلي

  Vitality is prohibited in our country!!

 • نام : محمدعلي

  Water is vital to be survive on the planet!!

 • نام : امیرحسین

  and there is another meaning of the world 'vital' --> The wound is deep and vital. --> ضخم عمیق و کاری یا مهلک است.

 • نام : امیرحسین

  word :)))))

 • نام : محمدعلي

  Economy reforms are vital for our country!!

 • نام : محمدعلي

  Respect to other believes is vital!!

 • نام : Ramin

  The water is vital for earth's life.

 • نام : محمدعلي

  Learning English is vital for all of us!

 • نام : الهام

  it is vital to be patient

 • نام : محمدعلي

  Due to lack of water sources,It is vital for our society a basic revive in the water consumption

 • نام : N

  forceful, energetic, or lively: a vital person

 • نام : علی

  adj. lively, living, animated, vigorous; crucial, critical, necessary

 • نام : احسان

  absolutely necessary; essential. "secrecy is of vital importance"

 • نام : احسان

  synonyms: essential, indispensable, crucial, key, necessary, needed, required, requisite, important, all-important, of the utmost importance, of great consequence, of the essence, critical, life-and-death, imperative, mandatory, urgent, pressing, burning, compelling, acute, paramount, pre-eminent, high-priority, significant, consequential

 • نام : احسان

  full of energy; lively. "a beautiful, vital girl"

 • نام : احسان

  the body's important internal organs. "he felt the familiar knot contract in his vitals"

 • نام : پیمان

  Exercise is vital for a dog.

 • نام : پیمان

  There's a vital link between the two.

 • نام : پیمان

  Her vital signs are being closely monitored.

 • نام : پیمان

  Your help is vital to the success of our plain.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  حیاتی ضروری

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت