ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه villain

توسعه کلمه villain

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : sedighe

  مترادف:sinister

 • نام : ژاله

  a wicked person

 • نام : سید عادل

  meaning 1: the main bad character in a film, play, or story

 • نام : سید عادل

  meaning 2: (the villain of the piece) the person or thing that has caused all the trouble in a particular situation

 • نام : سید عادل

  meaning 3: (informal) a bad person or criminal

 • نام : هانيه

  scoundrel

 • نام : sahand_z@hotmail.com

  syn=mean person, sadistic, vixen,rough,rude,abnormal.** Antonym=peacemind,normal , sober, wise,kind.

 • نام : جمال

  mischief

 • نام : behi

  adj: villainous

 • نام : نادر

  The history of the villain comes from the "villa", a banglow out of cities. Beause of this people isn't so polite, peolpe say them villain.

 • نام : LEYLA

  (In a film, novel, or play) a character whose evil actions or motives are important to the plot:

 • نام : رضا

  the police chasing the villains

 • نام : najmeddinali@gmail.com

  The villain concealed the corps (CORPSE) in the cellar.

 • نام : پوریا

  a character in a play, novel, or the like, who constitutes an important evil agency in the plot.

 • نام : محمد مهدی

  sinister

 • نام : حامد

  sinister is syn villains

 • نام : علی

  person who deliberately harms other people or breaks the law is sometimes referred to as a villain.

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " وِلن" " آدمای شرور " تو خیابونا.

 • نام : م

  he often plays the part of the villain.

 • نام : غزل

  A mean, worthless character in a story or play:---------- Slang: heavy

 • نام : عباس

  ▶(in a play or novel) a character whose evil actions or motives are important to the plot.

 • نام : عباس

  CRIMINAL, lawbreaker, offender, felon, convict, malefactor, miscreant, wrongdoer; gangster, gunman, thief, robber; rogue, scoundrel, reprobate, ruffian, hoodlum; Law malfeasant; informal crook, con, crim, baddy; dated cad, knave; archaic blackguard

 • نام : ar

  مرتبط = villainous - villainously - villainy

 • نام : y

  scoundrel , wicked person; scoundrel in a story or play

 • نام : امیرحسین

  criminal, lawbreaker, offender, felon, convict, malefactor, wrongdoer, gangster

 • نام : لیلا

  a very wicked person

 • نام : علی

  n. scoundrel, wicked person; scoundrel in a story or play

 • نام : احسان

  ozone is considered to be the chief villain in this process ازن عمده‌ترین عامل مضر در این فرآیند محسوب می‌شود.

 • نام : احسان

  the villain of the piece مایه‌ی صد من شیر، باعث همه‌ی دردسرها، گناهکار اصلی

 • نام : احسان

  (in a film, novel, or play) a character whose evil actions or motives are important to the plot. "a pantomime villain"

 • نام : احسان

  A villain (also known in film and literature as the "antagonist," "baddie", "bad guy", "heavy" or "black hat") is an "evil" character in a story, whether a historical narrative or, especially, a work of fiction.

 • نام : مجید

  a bad or dishonest man, especially someone who cheats or deceives other people

 • نام : مجید

  n. 1. a wicked or evil person; someone who does evil deliberately 2. the principle bad character in a film or work of fiction

 • نام : مجید

  a person behaving badly in a way that is amusing

 • نام : مجید

  a person/someone who is guilty of a crime

 • نام : A

  sadam was a villain person.

 • نام : پیمان

  Perry wasn’t a villain.

 • نام : پیمان

  The villain in the cave.

 • نام : پیمان

  Nor was he purely a villain.

 • نام : پیمان

  Shipped to a villain in Spain.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت