ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه valid

توسعه کلمه valid

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : soheil

  validدر متون حقوقی به معنای معتبر، نافذ و صحيح نیز میباشد

 • نام : سید عادل

  meaning 2: [valid reason/argument/criticism etc] a reason, argument etc that is based on what is reasonable or sensible

 • نام : سید عادل

  example for meaning 2: Police officers must have a valid reason for stopping motorists

 • نام : سید عادل

  meaning 3: a "valid password, ID etc" is one that will be accepted by a computer system [≠ invalid

 • نام : سید عادل

  validity .....> noun [uncountable] ==> I would question the validity of that statement

 • نام : behi

  his speech dont have any validity

 • نام : هدیه

  نافذ ، قابل قبول ، قوى ، سالم ، معتبر ، قانونى ، درست ، صحيح ، داراى اعتبار ، موثر [قانون ـ فقه]: معتبر ، نافذ [بازرگانى]: قابل اطمينان ، درست [علوم نظامى]: صحت دار

 • نام : مائده

  valid as of=can be used as of

 • نام : مژگان

  valid is adjective

 • نام : امیرحسین

  If something like a ticket or a cheque is valid, you can use it and other people will accept it===> Your bus ticket is valid for one week.

 • نام : امیرحسین

  authoritative

 • نام : عباس

  a valid criticism: WELL FOUNDED, sound, reasonable, rational, logical, justifiable, defensible, viable, bona fide; cogent, effective, powerful, convincing, credible, forceful, strong, weighty. a valid contract: LEGALLY BINDING, lawful, legal, official, signed and sealed, contractual; in force, in effect, effective.

 • نام : mary

  opp: invalid

 • نام : mary

  noun: validity

 • نام : javad

  justified

 • نام : علی

  adj. legitimate, legally acceptable, not expired; based; logical, well-founded

 • نام : N

  Producing the desired results

 • نام : احسان

  a valid deed قباله‌ی معتبر pre-revolutionary passports are no longer valid پاسپورت‌های پیش از انقلاب دیگر معتبر نیست. some moral principles are valid in every age and country برخی اصول اخلاقی در تمام ادوار و کشورها ارزشمند است.

 • نام : احسان

  each science has its own valid methods هر علمی روش‌های موثر خودش را دارا است. if writing is no longer a valid medium, the film may replace it اگر نگارش دیگر وسیله‌ی موثری نباشد فیلم جای آن را خواهد گرفت.

 • نام : احسان

  1. Well grounded; just: a valid objection. 2. Producing the desired results; efficacious: valid methods. 3. Having legal force; effective or binding: a valid title. 4. Logic

 • نام : پیمان

  How long is this visa valid?

 • نام : پیمان

  I think Tom has a valid point.

 • نام : پیمان

  Please validate this ticket.

 • نام : پیمان

  This is a valid point of view.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  کانال زبان ۵۰۴ و ۱۱۰۰ در کانال زیرtelegram.me/edu504

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت